Raad van toezicht | Natuur & Milieu

Raad van toezicht

De directeur van Natuur & Milieu is ook de bestuurder van de organisatie. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die bestaat uit vijf tot negen personen. De beloning is gebaseerd op de regeling van de brancheorganisatie van goede doelen.

Directie

Natuur & Milieu heeft één statutair directeur, te weten Marjolein Demmers. Zij is sinds 1  november 2017 directeur van Natuur & Milieu. De directeur is tevens de bestuurder van de stichting Natuur & Milieu. Zijn of haar taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. Hij of zij wordt in de uitvoering van de functie ondersteund door het managementteam en de medewerkers. Het managementteam bestaat uit Marjolein Demmers, Mudi Allah Rakha, en Dorien Ackerman.

De directeur wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

De beloning van de directeur is gebaseerd op de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI, de brancheorganisatie van goede doelen. Voor meer informatie over de beloning, zie de jaarrekening 2015 (pagina’s 21/22).

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad staat de directeur, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Taken en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht.
Verantwoordingsverklaring

De directie/bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven een verantwoordingsverklaring, waarin zij onderschrijven dat:

  1. Er een duidelijk onderscheid is tussen de functie ‘toezicht houden’ en de functies ‘besturen’ en ‘uitvoeren’;
  2. De organisatie effectief en efficiënt werkt, opdat haar middelen optimaal worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling;
  3. De organisatie streeft naar optimale relaties met belanghebbenden.

De verklaring voldoet aan de eisen van het CBF-keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende personen:

Naam: Peter Molengraaf

Functie: Voorzitter

Aftredend per: volgt

Herbenoembaar: ja

 

Naam: Sjoerd van Keulen

Functie: voorzitter auditcommissie

Aftredend per: november 2017

Herbenoembaar: nee

 

Naam: Ellen Kooij

Functie: voorzitter remuneratiecommissie

Aftredend per: september 2017

Herbenoembaar: ja

 

Naam: Hans van der Vlist

Functie: lid

Aftredend per: april 2020

Herbenoembaar: ja

 

Naam: Marieke van der Werf

Functie: lid auditcommissie

Aftredend per: september 2018

Herbenoembaar: ja

 

Naam: Jerphaas Donner

Functie: lid

Aftredend per: december 2019

Herbenoembaar: ja

 

Voor meer informatie over onze directie en de raad van bestuur is te vinden is ons Jaarverslag of de ‘teampagina Directie en RVT‘.

 

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
  • Bekijk de privacyverklaring