Nationale Postcode Loterij | Natuur & Milieu

Nationale Postcode Loterij

Natuur & Milieu hoort al sinds 1996 bij de goede doelen die op een bijdrage mogen rekenen. We ontvangen jaarlijks 1,8 miljoen euro van de Postcode Loterij: een aanzienlijke bijdrage waar we erg blij mee zijn!

De Postcode Loterij levert al vele jaren een fantastische bijdrage aan het werk van veel goede doelen in Nederland. Natuur & Milieu hoort al sinds 1996 bij de goede doelen die op een bijdrage mogen rekenen. We ontvangen per jaar 1,8 miljoen euro van de Postcode Loterij: een heel mooie bijdrage waar wij erg dankbaar voor zijn. Deze financiële steun biedt vaak de mogelijkheid om een project stevig neer te zetten en maakt daarnaast juist die werkzaamheden mogelijk die hard nodig, maar lastig financierbaar zijn. Denk aan ons lobbywerk voor een effectief Klimaatakkoord of ons droomfondsproject De Rijke Noordzee.

Sinds 1989 heeft de Postcode Loterij in totaal ruim 5,4 miljard euro geschonken aan goede doelen. In 2018 schonk de Postcode Loterij een recordbedrag van maar liefst ruim 357 miljoen euro aan 112 organisaties. In 2020 is onze samenwerking geëvalueerd en is besloten deze met nog eens vijf jaar te verlengen. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

Natuur & Milieu bedankt de Postcode Loterij en al haar deelnemers voor de voortdurende steun. Met deze hulp kunnen wij samen werken aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Meer informatie over de Postcode Loterij en haar goede doelen vind je op postcodeloterij.nl of volg de Postcode Loterij via Twitter en op Facebook.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor