Nationale Postcode Loterij | Natuur & Milieu

Nationale Postcode Loterij

Natuur & Milieu hoort al sinds 1996 bij de goede doelen die op een bijdrage mogen rekenen. We ontvangen jaarlijks 1,8 miljoen euro van de Postcode Loterij: een aanzienlijke bijdrage waar we erg blij mee zijn!

De Postcode Loterij levert al vele jaren een fantastische bijdrage aan het werk van veel goede doelen in Nederland. Natuur & Milieu hoort al sinds 1996 bij de goede doelen die op een bijdrage mogen rekenen. We ontvangen per jaar 1,8 miljoen euro van de Postcode Loterij: een heel mooie bijdrage waar wij erg dankbaar voor zijn. Deze financiële steun biedt vaak de mogelijkheid om een project stevig neer te zetten en maakt daarnaast juist die werkzaamheden mogelijk die hard nodig, maar lastig financierbaar zijn.

Naast deze jaarlijkse bijdrage heeft Natuur & Milieu tijdens het Goed Geld Gala ook steun gekregen van de Postcode Loterij voor een extra project. Wij ontvingen dit jaar een toekenning van € 1.4 miljoen om het project ‘De wilde bij in de hoofdrol’ mogelijk te maken. In dit project bieden Natuur & Milieu en IVN samen een structurele oplossing voor de problemen met de wilde bij. We zetten in op bijvriendelijk groenbeheer, met o.a. bloemrijke bermen en landschappen. We scheppen een betere leefomgeving voor nu en voor later.

Natuur & Milieu bedankt de Postcode Loterij en al haar deelnemers voor de voortdurende steun. Met deze hulp kunnen wij samen werken aan een duurzame wereld. Meer over de Postcode Loterij en haar goede doelen vind je op postcodeloterij.nl. En volg de Postcode Loterij via Twitter en op Facebook.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]