Een terugblik op 2018

In ons meest recente jaarverslag lees je alles over onze resultaten uit 2018. In dat jaar hebben we hard aan verandering gewerkt op de thema’s energie, voedsel, mobiliteit en grondstoffen. Onze inspanningen voor het Klimaatakkoord zijn het meest in het oog springend geweest. Maar naast het Klimaatakkoord hebben we dit jaar gewerkt aan een vijftal sleutelprojecten, waaronder onze luchtvaartcampagne voor een eerlijke prijs voor vliegen. Natuur & Milieu heeft zich met acties op ons platform Slimwoner ingezet om mensen te bewegen hun huis te isoleren. Om de bij te beschermen hebben we met Nederland Zoemt 50 gemeenten bijvriendelijk gemaakt en hebben meer dan 4.000 mensen meer dan 45.000 bijen geteld. We hebben veel aandacht gegenereerd voor het eten van minder vlees. Daarnaast hebben we binnen het project De Rijke Noordzee de eerste oesterkooien en rifballen geplaatst in een windpark op zee.

De in de jaren 2016 en 2017 doorgevoerde vernieuwing van Natuur & Milieu (o.a. reorganisatie, directiewisseling, nieuwe huisvesting en strakkere sturing op de projectfinanciën) heeft zich niet alleen vertaald in een versterkte positie in het maatschappelijke en politieke krachtenveld, maar ook in een gezondere financiële huishouding.

Benieuwd naar onze projecten en resultaten? Deze staan uitgebreid toegelicht op onze jaarverslagwebsite. Heb je wat minder tijd, bekijk dan de samenvatting.

Bekijk ons jaarverslag

Ben je op zoek naar eerdere jaarverslagen? Bekijk dan ons archief.