Oprichting

Natuur & Milieu werd op 15 juni 1972 opgericht door vier natuur- en milieuorganisaties:

De eerste drie gingen geheel op in de Stichting Natuur en Milieu. De vierde, Natuurmonumenten, ging ook onafhankelijk verder.

Campagnes en projecten

Mede door het wegvallen van overheidssubsidies is de stichting steeds meer een projectorganisatie geworden. Op onze website vind je meer over onze huidige projecten. Natuur & Milieu zoekt steeds vaker de samenwerking op met andere groene organisaties, overheden en partijen die de verduurzaming van Nederland willen versnellen. Daarnaast werkt onze organisatie aan de samenwerking met mensen via consumentencampagnes. Enkele grote campagnes van ons op een rij:

  • Enkele jaren terug heeft onze campagne over duurzamer eten ertoe geleid dat de ‘flexitariër’ een begrip is geworden onder consumenten en mensen veel vaker bewust een dag geen vlees eten.
  • Met ‘De Rijke Noordzee’ zorgen we er momenteel voor dat de biodiversiteit in de Noordzee weer wat terugkomt door in windparken de onderwaternatuur te stimuleren, bijvoorbeeld door het uitzetten van oesters.
  • Onze campagne ‘Slimwoner’ loopt al jaren en geeft consumenten concrete handvatten hoe ze daadwerkelijk duurzamer kunnen wonen. In de periode voordat Slimwoner was opgericht, brachten we ook al via ZonZoektDak vraag en aanbod voor zonnepanelen samen.
  • Met de campagne ‘Vlieg op met belastingvrij vliegen’ willen we Nederlanders bewustmaken van het belang van duurzame luchtvaart. Van daaruit willen we ook het beleid beïnvloeden.

Directie

De eerste directeur van Natuur & Milieu was Peter Nijhoff. De huidige directeur is Marjolein Demmers (sinds 1 november 2017).  Bekijk hier de huidige directie en onze Raad van Toezicht.