Welke gedragscode onderschrijft Natuur & Milieu?

Net als meer dan 130 andere maatschappelijke organisaties is Natuur & Milieu aangesloten bij Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goede doelen. Deze vereniging biedt ons een platform om de maatschappelijke waarde van goede doelen te versterken en biedt handvatten om de transparantie van onze bedrijfsvoering te versterken. Voor de leden van Goede Doelen Nederland gelden verschillende codes, regels en richtlijnen. Natuur & Milieu onderschrijft deze gedragscode.