Financiering Natuur & Milieu

Natuur & Milieu heeft projectgebonden inkomsten uit tal van bronnen (overheid, bedrijven en fondsen).  Daarnaast zijn onze donateurs belangrijk voor de continuïteit van ons werk. Samen maken we het verschil voor een duurzame toekomst. De Nationale Postcode Loterij maakt het mogelijk om onze onafhankelijke positie te behouden en van daaruit te werken aan onze missie.

 

Eigen vermogen Natuur & Milieu

Natuur & Milieu heeft een continuïteitsreserve achter de hand om in een veranderende wereld enige flexibiliteit te hebben. De stichting baseert de maximaal wenselijke hoogte van de continuïteitsreserve op 100% van de jaarlijkse uitgaven. Hiermee blijft de organisatie ruimschoots binnen de door de VFI opgestelde richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’. Natuur & Milieu streeft geen substantiële opbouw van eigen vermogen na.

 

De besteding van het vermogen van de instelling

– Op de pagina projecten vind je onze belangrijkste projecten en daarmee een selectie van onze activiteiten.
– Meer informatie over onze financiën vind je in ons jaarverslag.