Onze samenwerking met bedrijven, overheden en mensen

We lobbyen bij Kamerleden voor groene aanpassingen aan wetten en regels. We voeren campagnes om consumenten te helpen met zaken als energiebesparing, minder vlees eten en anders reizen. En met bedrijven bedenken we oplossingen die aantrekkelijk zijn voor consumenten. Dat is in een notendop de strategie van Natuur & Milieu om ons belangrijkste milieuprobleem, klimaatverandering, aan te pakken. Hoe werkt deze strategie in de praktijk?

360 graden aanpak

Om een duurzame toekomst te bereiken is systeemverandering nodig. Natuur & Milieu gelooft dat verandering voortkomt uit goed samenspel tussen overheid, bedrijven en mensen. Zij beïnvloeden en versterken elkaar, en hebben allemaal een rol. Met koplopers laten we zien welke duurzame oplossingen in de praktijk mogelijk zijn, en welk nieuw  beleid daarvoor nodig is. Door Mensen te inspireren om stappen te zetten of steun te geven, laten we zien dat mensen verandering willen. Op basis van feiten, praktijk en steun stappen we naar de overheid om te pleiten voor systeemveranderingen in de vorm van nieuw beleid en wet- en regelgeving voor een duurzame toekomst. Dat zorgt ervoor dat onze inspanningen schaalgrootte krijgen en leiden tot systematische verandering. Deze aanpak staat centraal in onze programma’s, omdat we zo de meeste impact bereiken.  Hieronder schetsen we een drietal recente voorbeelden van deze aanpak in de praktijk.

Luchtvaart

Uit onze studies blijkt dat vliegen één van de meest vervuilende manieren van transport is, maar toch blijft de luchtvaartsector groeien. Er ontstaat een flinke druk op het klimaat door de enorme uitstoot van broeikasgassen.  Geluidsoverlast en luchtverontreiniging belasten de lokale omgeving onacceptabel. Zonder ingrijpen wordt luchtvaart een steeds grotere boosdoener. We moeten daarom anders en duurzamer gaan reizen met de trein, elektrische auto of bus zodat emissievrij reizen in 2050 mogelijk is. Om dit te bereiken, moet het beleid van de overheid drastisch veranderen. In 2019 hebben we daarom een alternatieve luchtvaartnota geschreven en aan de minister en andere politici overhandigd. Dat het anders kan, laten koplopers zien in onze coalitie ‘Anders Vliegen’:  24 grote bedrijven voeren een aantal best practices door om hun klimaatvoetafdruk op vliegen te verminderen door minder het vliegtuig te pakken. Mensen reageerden positief op onze campagne over belasting op vliegen. En we inspireren mensen om met de trein of auto op vakantie te gaan met onze duurzame (digitale) reisgidsen. Met feiten, praktijkvoorbeelden en publieke steun hebben we een sterke positie om groei van luchtvaart te stoppen en alternatieven te verbeteren. Met deze steun proberen we politiek Den Haag te bewegen structurele maatregelen te nemen zoals beprijzen van vervuiling en juist schone alternatieven als trein te bevorderen.

Nieuwe Warmte

We moeten in Nederland van het aardgas af en toe naar nieuwe, duurzame warmtebronnen. Aardgas is een fossiele brandstof die zorgt voor de uitstoot van CO2. Deze uitstoot zorgt voor verdere opwarming van de aarde. Warmtenetten gaan een belangrijke rol spelen om mensen in Nederland aardgasvrij te laten wonen. We lobbyen richting de overheid om ervoor te zorgen dat in de nieuwe Warmtewet de warmtenetten echt duurzaam zijn en dat warmte een reële kans krijgt ten opzichte van gas. Met bedrijven sloten we in 2019 een Warmtepact om de groei en verduurzaming van warmtenetten te versnellen en belemmeringen in de praktijk aan te pakken. Voor een warmtenet ben je als burger afhankelijk van de gemeente. Maar een belangrijke stap die mensen zelf kunnen nemen om aardgasvrij te wonen, is om alvast aan de slag te gaan met de isolatie van je huis. Ter inspiratie liep Kim Feenstra daarom in 2019 over de rode loper in onze isolatiejurk. Hiermee lanceerde ze een ‘duurzame wintercollectie’ aan isolatiemogelijkheden. Zo brengen we duurzame warmte dichterbij!

Nederland Zoemt

Het hele jaar door zetten we ons in voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de helft van de soorten is in gevaar. En dat terwijl bijen zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. In 2019 organiseerden we opnieuw de Nationale Bijentelling samen met partners, waardoor tienduizenden mensen ons hielpen inzicht te krijgen in de bijenpopulatie. Sinds 2020 ondersteunen we de bijentelling en wordt deze georganiseerd door projectpartner Naturalis. De data van de Bijentelling gebruiken we in onze lobby naar gemeenten. Een gemeente kan namelijk veel doen om te zorgen dat de wilde bijen het nog beter doen, zoals het zorgen voor meer voedsel- en nestgelegenheid. Om gemeenten daartoe te inspireren, kiezen we ieder jaar de bijvriendelijkste gemeente. Daarnaast werken we met bedrijven samen aan een bijvriendelijk Nederland. Zo werkten we vorig jaar samen met het Wellantcollege om via het groene mbo-onderwijs de (toekomstige) hoveniers en groenvoorzieners klaar te stomen voor bijvriendelijk beheer. We ontwikkelden daarvoor lesmateriaal en praktische tools. Samen met vele partners zorgen we er zo voor dat Nederland zo snel mogelijk weer zoemt!

 

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/over-ons/doel-aanpak/samenwerking-met-bedrijven/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>