Doel & aanpak | Natuur & Milieu

Doel & aanpak

Natuur & Milieu wil een duurzame toekomst voor iedereen. Zodat we kunnen reizen en energie gebruiken, maar dan wel schoon en duurzaam. Zodat we lekker en gezond eten zonder de aarde uit te putten. En zodat we spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken

Onze missie & visie

Een duurzame toekomst voor iedereen, dat staat centraal in onze visie. We kiezen ervoor om de komende jaren de focus te leggen op een klimaatneutrale samenleving in 2050 en het herstel van biodiversiteit. Daarvoor is het nodig dat we een omslag in gang zetten naar een duurzame energievoorziening, een emissievrije mobiliteitssector en een toekomstbestendig voedselsysteem.

We stimuleren daarom duurzame alternatieven en maatregelen en proberen vervuilende activiteiten af te remmen of om te buigen. We werken daarbij aan de hand van een verandertheorie. Per thema stellen we onze doelen vast en analyseren de marktsituatie. Op basis van deze analyse bepalen we wat er moet gebeuren op het gebied van aanbod (bedrijven), vraag (mensen) en spelregels (overheid), en met welke interventies Natuur & Milieu de meeste impact kan behalen. Om onze doelen te realiseren maken we gebruik van onafhankelijk onderzoek en publicaties van gerenommeerde Nederlandse en internationale wetenschappelijke centra en kennisinstituten.

Onze strategie

We werken samen met mensen, bedrijven en overheden om de markt te verduurzamen. Door mensen op een positieve manier te helpen met het maken van duurzame keuzes, stimuleren we de vraag naar duurzame producten. We informeren over ontwikkelingen in de markt als energiebesparing, minder vlees eten en andere manieren van reizen. Met bedrijven bedenken we duurzame oplossingen die aantrekkelijk zijn voor mensen. Samen met koplopers in het bedrijfsleven stimuleren we een duurzaam aanbod van producten en diensten, en vergroten we de vraag daarnaar. Zonder actieve overheden is een klimaatneutrale samenleving onhaalbaar. Met goed beleid en regelgeving worden duurzame oplossingen aantrekkelijk voor iedereen, en worden vervuilende activiteiten aangepakt. Daarom oefenen we druk uit op overheden en politiek om duurzame maatregelen vast te leggen en vervuiling te verbieden, begrenzen of beprijzen. Hoe werkt deze drietrapsstrategie in de praktijk?

Onze kernwaarden

We werken altijd vanuit de volgende kernwaarden:

 • We laten de feiten spreken.
 • We versnellen oplossingen.
 • Samen kunnen we meer.

Gedragscode

Net als meer dan 130 andere maatschappelijke organisaties zijn wij aangesloten bij Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goede doelen. Deze vereniging biedt ons een platform om de maatschappelijke waarde van goede doelen te versterken, en biedt handvatten bij het versterken van de transparantie van onze bedrijfsvoering. Voor de leden van Goede Doelen Nederland gelden deze codes, regels en richtlijnen, die Natuur & Milieu dus ook onderschrijft.

CBF Erkenningspaspoort

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven. Met de Erkenning laat Natuur & Milieu zien dat ze voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Een Erkend Goed Doel betekent onder andere dat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Hier vind je het erkenningspaspoort van Natuur & Milieu.

Financiering Natuur & Milieu

Natuur & Milieu heeft projectgebonden inkomsten uit tal van bronnen (overheid, bedrijven en fondsen).  Daarnaast zijn onze donateurs belangrijk voor de continuïteit van ons werk. Samen maken we het verschil voor een duurzame toekomst. De Nationale Postcode Loterij maakt het mogelijk om onze onafhankelijke positie te behouden en van daaruit te werken aan onze missie.

Eigen vermogen Natuur & Milieu

Natuur & Milieu heeft een continuïteitsreserve achter de hand om in een veranderende wereld enige flexibiliteit te hebben. De stichting baseert de maximaal wenselijke hoogte van de continuïteitsreserve op 100% van de jaarlijkse uitgaven. Hiermee blijft de organisatie ruimschoots binnen de door de VFI opgestelde richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’. Natuur & Milieu streeft geen substantiële opbouw van eigen vermogen na.

De besteding van het vermogen van de instelling

– Op de pagina projecten vind je onze belangrijkste projecten en daarmee een selectie van onze activiteiten.
– Meer informatie over onze financiën vind je in ons jaarverslag.

Geschiedenis

Natuur & Milieu werd op 15 juni 1972 opgericht door vier natuur- en milieuorganisaties:

 • de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming (CC; de belangrijkste voorganger)
 • de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging (NVWBL)
 • de Stichting Centrum Milieuzorg (SCM)
 • de Vereniging Natuurmonumenten.

De eerste drie gingen geheel op in de Stichting. De vierde, Natuurmonumenten, ging ook onafhankelijk verder. De eerste directeur van Natuur & Milieu was Peter Nijhoff.

 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.