Doel & aanpak | Natuur & Milieu

Doel & aanpak

Waar wij voor staan, en hoe onze organisatie werkt.

Wij geloven in een mooie, gezonde en duurzame wereld. Waarin mensen leven, werken en ondernemen zonder schade aan natuur en milieu. Waar duurzame keuzes aantrekkelijk zijn. Samen met mensen, bedrijven en overheden maken wij onze wereld beter met een stap vooruit.

Wij zien een wereld waarin mensen gebruik maken van onuitputtelijke energiebronnen als zon en wind. Kiezen voor slim en schoon vervoer. En genieten van duurzaam, gezond en lekker eten. Wij helpen door duurzaam beleid en duurzame keuzes gemakkelijk, leuk en voordelig te maken. Wij overtuigen met onze kennis en argumenten en als het nodig is laten we onze tanden zien. Zo werken wij met hart en hoofd aan grote klimaat- en milieuwinst.

Gedragscode

Natuur & Milieu is ondertekenaar van de gedragscode maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling.

Financiering Natuur & Milieu

Natuur & Milieu heeft projectgebonden inkomsten uit tal van bronnen (overheid, bedrijven en fondsen).  Daarnaast zijn onze donateurs belangrijk voor de continuïteit van ons werk. Samen maken we het verschil voor een duurzame toekomst. De Nationale Postcode Loterij maakt het mogelijk om onze onafhankelijke positie te behouden en van daaruit te werken aan onze missie.

Eigen vermogen Natuur & Milieu

Natuur & Milieu heeft een continuïteitsreserve achter de hand om in een veranderende wereld enige flexibiliteit te hebben. De stichting baseert de maximaal wenselijke hoogte van de continuïteitsreserve op 100% van de jaarlijkse uitgaven. Hiermee blijft de organisatie ruimschoots binnen de door de VFI opgestelde richtlijn ‘Reserves Goede Doelen’. Natuur & Milieu streeft geen substantiële opbouw van eigen vermogen na.

Samenwerking met bedrijven

We lobbyen bij Kamerleden voor groene aanpassingen aan wetten en regels. We voeren campagnes om consumenten te helpen met zaken als energiebesparing, minder vlees eten en anders reizen. En met bedrijven bedenken we oplossingen die aantrekkelijk zijn voor consumenten. Dat is in een notendop de strategie van Natuur & Milieu om ons belangrijkste milieuprobleem, klimaatverandering, aan te pakken. Hoe werkt deze drietrapsstrategie nou in de praktijk?

De besteding van het vermogen van de instelling

– Voor een selectie van onze activiteiten kijkt u op de pagina projecten.
– Meer informatie vindt u in het  Jaarverslag 2016.
– Voor verdere financiële informatie over Natuur & Milieu verwijzen wij u graag door de  Jaarrekening 2016.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
  • Bekijk de privacyverklaring