Onze missie & visie

Een duurzame toekomst voor iedereen, dat staat centraal in onze visie. We kiezen ervoor om de komende jaren de focus te leggen op een klimaatneutrale samenleving in 2050 en het herstel van biodiversiteit. Daarvoor is het nodig dat we een omslag in gang zetten naar een duurzame energievoorziening, een emissievrije mobiliteitssector en een toekomstbestendig voedselsysteem.

We stimuleren daarom duurzame alternatieven en maatregelen en proberen vervuilende activiteiten af te remmen of om te buigen. We werken daarbij aan de hand van een verandertheorie binnen vier thema’s waar de voetafdruk op klimaat en biodiversiteit het grootst is. Per thema stellen we onze doelen vast en analyseren de marktsituatie. Op basis van deze analyse bepalen we wat er moet gebeuren op het gebied van aanbod (bedrijven), vraag (mensen) en spelregels (overheid), en met welke interventies Natuur & Milieu de meeste impact kan behalen. Om onze doelen te realiseren maken we gebruik van onafhankelijk onderzoek en publicaties van gerenommeerde Nederlandse en internationale wetenschappelijke centra en kennisinstituten.

Onze strategie

We werken samen met mensen, bedrijven en overheden om de markt te verduurzamen. Door mensen op een positieve manier te helpen met het maken van duurzame keuzes, stimuleren we de vraag naar duurzame producten. We informeren over ontwikkelingen in de markt als energiebesparing, minder vlees eten en andere manieren van reizen. Met bedrijven bedenken we duurzame oplossingen die aantrekkelijk zijn voor mensen. Samen met koplopers in het bedrijfsleven stimuleren we een duurzaam aanbod van producten en diensten, en vergroten we de vraag daarnaar. Zonder actieve overheden is een klimaatneutrale samenleving onhaalbaar. Met goed beleid en regelgeving worden duurzame oplossingen aantrekkelijk voor iedereen, en worden vervuilende activiteiten aangepakt. Daarom oefenen we druk uit op overheden en politiek om duurzame maatregelen vast te leggen en vervuiling te verbieden, begrenzen of beprijzen. Hoe werkt deze strategie in de praktijk?

 

 

Onze kernwaarden

We werken altijd vanuit de volgende kernwaarden:

  • We laten de feiten spreken.
  • We versnellen oplossingen.
  • Samen kunnen we meer.

Wil jij ook bijdragen aan onze doelen? Ontdek wat jij kunt doen.