Steun de Oproep voor zuiniger auto's | Natuur & Milieu

Steun de Oproep voor zuiniger auto’s

2016 en 2017 zijn cruciaal voor de toekomst van zuinige auto’s. Dan stelt de EU de CO2-normen voor autofabrikanten vast voor na 2020. Voor veel bedrijven bepaalt het wagenpark een groot deel van de kosten en CO2-footprint. Daarom zijn zuiniger auto’s belangrijk. CO2-normen jagen de transitie naar een elektrisch wagenpark aan en zorgt voor uitdagingen en mogelijkheden voor elektriciteitsproducenten, netbeheerders en de groeiende industrie rond elektrische mobiliteit.

logos_miquelSER-duurzame-energie 150image001u15 150 2


EU stelt CO2-normen vast

2016 en 2017 zijn cruciaal voor de toekomst van zuinige auto’s. Dan stelt de EU de CO2-normen voor autofabrikanten vast voor na 2020. Voor veel bedrijven bepaalt het wagenpark een groot deel van de kosten en CO2-footprint. Daarom zijn zuiniger auto’s belangrijk. CO2-normen jagen de transitie naar een elektrisch wagenpark aan en zorgt voor uitdagingen en mogelijkheden voor elektriciteitsproducenten, netbeheerders en de groeiende industrie rond elektrische mobiliteit.

Steunt u ook?

Brede steun vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voor zuiniger auto’s is belangrijk in de Europese besluitvorming voor strengere CO2 normen. De oproep is ook conform de inzet van de Nederlandse regering in Europa. Wij vragen u om onze oproep te steunen zodat wij uw belang en steun zichtbaar kunnen maken in Brussel. Hoe meer bedrijven tekenen, hoe groter de kans is dat auto’s straks zuiniger zijn, ook in de praktijk.

  • Vertrouwelijk

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]