Nederland Zoemt | Natuur & Milieu

Nederland Zoemt

Het project Nederland Zoemt is voor het behoud van wilde bijensoorten. De afname van de wilde bijenstand is namelijk alarmerend.

Waarom dit project?

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

Met Nederland Zoemt zorgen we voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

Wat hebben we gedaan?

Dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij hebben we dit jaar samen met LandschappenNL, IVN en Naturalis een grote stap kunnen zetten in de leefomstandigheden van de wilde bij.

Tientallen gemeenten hebben hun gemeente bijvriendelijk gemaakt waardoor er meer nest- en voedselgelegenheid is op veel plekken in Nederland. Bijvriendelijk beheer is een vast vak geworden voor alle toekomstige groenprofessionals op het mbo. Daarnaast was de eerste Nationale Bijentelling dit voorjaar een groot succes.

Dit is nog niet genoeg

Mede dankzij de steun van jullie zijn er dus al velen stappen gezet in 2018 om de toekomst van de wilde bij veilig te stellen. Helaas is het nog niet genoeg. In 2019 gaan wij door met het beschermen van de wilde bij in Nederland. We gaan in de lente weer bijen tellen waardoor de onderzoekers meer te weten komen over wilde bijen. Kunnen wij weer rekenen op jouw steun?

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor