Luchtvaart | Natuur & Milieu

Luchtvaart

De luchtvaart is een van de meest vervuilende manieren van transport, en blijft maar groeien. Om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, moeten we serieus werk maken van minder vliegen. Het is niet makkelijk, maar het kan wel.

Waarom dit project?

De luchtvaartsector heeft een enorme impact op onze omgeving. En met Schiphol als een van de drukste luchtvaarthubs in Europa, en de uitbreiding van regionale luchthavens Eindhoven, Lelystad, Rotterdam en Maastricht, krijgt ons kleine, dichtbevolkte land het steeds zwaarder te verduren. We hebben te maken met een flinke druk op het klimaat door de uitstoot van broeikasgassen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging door fijnstof. Voor onze gezondheid, en om onze klimaatdoelen te halen, kunnen we de luchtvaart niet ongebreideld laten groeien.

Natuur & Milieu wil dat de prijzen van vliegen eerlijker worden. Vliegen is ‘oneerlijk goedkoop’. Op vliegtickets en kerosine worden geen belastingen geheven. Dat is het gevolg van internationale afspraken uit 1944, bedoeld om de luchtvaart te stimuleren. Elk huishouden, ongeacht of er gevlogen wordt, betaalt jaarlijks honderden euro’s meer aan belastingen. Belastingvrij vliegen is niet meer van deze tijd.

Wat hebben we gedaan?

We hebben de echte prijs van een vliegticket laten doorrekenen. Als de luchtvaart net zo belast zou worden als alle andere sectoren, dus inclusief accijns op kerosine en btw op vliegtickets, zou de prijs van een vliegticket 35% hoger liggen. Daar komt nog eens een prijsstijging van 28% bij als ook de kosten van schade door vliegen aan klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid doorberekend zou worden. De echte prijs van een vliegticket zou dus 63% hoger moeten zijn dan nu het geval is. De oneerlijk lage prijs van vliegtickets zorgt ervoor dat we steeds meer gaan vliegen en alternatieven als trein en bus niet kunnen concurreren. Terwijl we juist minder zouden moeten gaan vliegen. Ruim 25.000 mensen tekenden onze oproep voor echte prijs van vliegen.

Mede dankzij de steun van jullie kan de luchtvaartsector niet meer ongestoord doorgroeien. In 2018 hebben we duidelijk gemaakt dat ongeremde groei niet meer past in een tijd van klimaatverandering. De luchtvaart is onderdeel geworden van de klimaatdiscussie, milieueffectrapportages moesten worden overgedaan, Nederland heeft positief gestemd in Brussel over internationale regelgeving voor het reduceren van de klimaatimpact van luchtvaart. Daarnaast hebben we masterclasses voor de Tweede Kamer en ministeries georganiseerd en meer aandacht gecreëerd voor de internationale treinen als alternatief voor het vliegtuig.

Dit is nog niet genoeg

In 2019 worden belangrijke besluiten genomen de uitbreiding van luchthavens en de belasting op vliegen. Wij blijven ons ook dit jaar onvermoeibaar inzetten voor een eerlijke prijs van vliegen en het verminderen van de klimaatdruk door de uitstoot van broeikasgassen. Daar hebben we jullie hulp weer hard bij nodig. Want we zijn er nog lang niet. Kunnen wij weer rekenen op jouw steun?

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor