Klimaatakkoord | Natuur & Milieu

Klimaatakkoord

Met het Klimaatakkoord wil het kabinet het klimaatbeleid tot 2030 inrichten.

Waarom dit project?

We moeten met z’n allen de klimaatverandering zo snel mogelijk stoppen. Anders wordt de aarde veel minder leefbaar voor mens en dier. Nederland wil in 2030 tussen de 49% en 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Daarnaast heeft Nederland het Parijse Klimaatakkoord ondertekend en daarmee toegezegd de CO2-uitstoot in 2050 te beperken tot vrijwel nul. Het kabinet wil het Nederland klimaatbeleid regelen met een Nederlands Klimaatakkoord.

In 2018 is door veel partijen intensief onderhandeld over de inhoud van het akkoord. Dit gebeurde aan meerdere onderhandelingstafels:

1. Industrie
2. Mobiliteit
3. Elektriciteit
4. Gebouwde Omgeving
5. Landbouw en Landgebruik.

Daarnaast is er nog het klimaatberaad, een overkoepelende tafel. Natuur & Milieu onderhandelde mee aan de hoofdtafels van Industrie, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Daarnaast zaten we ook bij het klimaatberaad, en bemensten we enkele subtafels, zoals die van gebouwde omgeving.

Wat hebben we gedaan?

Natuur & Milieu heeft zich het afgelopen jaar keihard ingezet voor een ambitieus akkoord. Speerpunten waren onder andere het betaalbaar maken van elektrisch rijden, het verduurzamen van de Nederlandse landbouw en een verantwoorde inzet van biomassa. Het is voor ons belangrijk dat de vervuiler betaalt en dat er voor werkelijke oplossingen gekozen wordt. Dit betekent dus dat we niet gaan autorijden met voedselgewassen in de tank, dat we niet grootschalig inzetten op CO2 opslaan onder de grond, en dat we niet onze huizen gaan verwarmen met de schaars beschikbare biomassa. Wij zetten ons in voor een goede transitie voor iedereen; voor de burger, voor Nederland, en bovenal voor het klimaat. Helaas bleek in december dat de eindteksten van het akkoord lang niet voldoende waren. Daarom heeft Natuur & Milieu samen met vier andere milieu-organisaties en FNV aangegeven deze tekst niet te kunnen steunen.

Dit is nog niet genoeg

Natuur & Milieu blijft zich hoe dan ook keihard inzetten om tot effectief klimaatbeleid voor Nederland te komen. Wij blijven dit jaar de ontwikkelingen rond het Klimaatakkoord scherp in de gaten houden, maar zullen ook op andere manieren proberen het klimaatbeleid positief te beïnvloeden. Kunnen wij weer rekenen op jouw steun?

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor