De Rijke Noordzee | Natuur & Milieu

De Rijke Noordzee

Windmolenparken op zee bieden een prachtige kans voor herstel van de zeebodem. Bij nieuwe windmolenparken zijn we een pilot gestart om de flora en fauna van onze Noordzee terug te brengen.

Waarom dit project?

Ooit was de Noordzeebodem bezaaid met natuurlijke riffen, waar vissen, schelpdieren en andere organismen welig tierden. Nu is de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle riffen verdwenen, grotendeels door menselijk ingrijpen. Maar we krijgen de kans het tij te keren.

We staan namelijk aan de vooravond van iets groots: de komende jaren verrijzen er veel windparken op de Noordzee. Dat is hard nodig want in 2023 zorgen deze windparken voor energie voor maar liefst 5 miljoen huishoudens. En de windparken bieden nog een enorme kans. Omdat tussen windmolens niet over de bodem mag worden gevist, kunnen windparken uitgroeien tot kraamkamers van onderwaternatuur. De omstandigheden zijn perfect: grote funderingen van harde materialen, waar schelpdieren, wieren en koudwaterkoralen zich kunnen vestigen. Er is voedsel en bescherming voor vissen, die op hun beurt nog grotere dieren aantrekken. Een cascade van leven, een oase van biodiversiteit.

Wat hebben we gedaan?

Natuur & Milieu is samen met Stichting De Noordzee een samenwerking aangegaan met ASN Bank, Eneco en Van Oord. Wij hebben een gedeelde missie: een Rijke Noordzee ontwikkelen op de bodem van windparken. Met het project De Rijke Noordzee helpen we onze aarde op twee manieren: duurzame energieopwekking tegen klimaatverandering en natuurversterking voor een gezonde Noordzee.

Begin november zijn met een installatieschip van Van Oord kooien met platte oesters en rifballen op circa 20 meter diepte geïnstalleerd. Op de bodem van windpark Eneco Luchterduinen kunnen de uitgezette oesters de komende jaren gaan groeien en vermenigvuldigen. Oesters filteren het water, bieden schuilplekken voor vissen en aanhechtingsplekken voor verschillende soorten schaal- en schelpdieren. Er is voedsel en bescherming voor vissen, die op hun beurt nog grotere dieren aantrekken, zodat op den duur een volwaardig rif ontstaat.

Dit is nog niet genoeg

Mede dankzij jullie steun hebben we het plaatsen van de oesters en kunstriffen al kunnen realiseren. Dit was een pilot en dit jaar willen we dit project verder uitrollen door de voortgang te monitoren en extra materialen bij te plaatsen. Met het resultaat hebben we de eerste bouwstenen voor een blauwdruk voor windmolenparken, niet alleen voor onze kust, maar voor overal ter wereld.

Voor het plaatsen van de riffen en het monitoren is geld nodig. Kunnen wij weer rekenen op jouw steun?

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor