Zoetermeer bekroond tot meest bijvriendelijke gemeente van Nederland | Natuur & Milieu

Zoetermeer bekroond tot meest bijvriendelijke gemeente van Nederland

Zoetermeer is door Nederland Zoemt verkozen tot meest bijvriendelijke gemeente van Nederland. Zoetermeer is de eerste gemeente die deze titel krijgt. Met de prijsuitreiking vandaag is zij officieel titeldrager. Zoetermeer is nu een reusachtig bijenhotel, te midden van 50m2 biologische bloembollen, rijker. Wethouder Groeneveld nam de prijs in ontvangst. De uitreiking vond plaats op de landelijke Bijenwerkdag.

Eén van de grootste bedreigingen waar de wilde bij mee te kampen heeft is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Gemeenten zijn erg belangrijk voor wilde bijen omdat ze veel openbaar groen beheren. Ze kunnen veel betekenen  voor bijen door te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, ecologisch maai beheer en nestgelegenheid.

Zoetermeer Zoemt

‘In Zoetermeer is een groot deel van de vaste planten en heesters bijvriendelijk. Daarnaast plantte de gemeente de afgelopen vijf jaar 3200 bijvriendelijke bomen. Ook de inwoners van Zoetermeer zijn erg begaan met behoud van de wilde bijenstand: met bijenhotels en de aanplant van bloemen en kruiden houden zij hun stad leefbaar voor insecten. Zoetermeer Zoemt, zij is een heel terechte winnaar van de verkiezing’, aldus Rob van Tilburg van Nederland Zoemt. Op dit moment telt Nederland 56 Bijvriendelijke gemeentes.

Nationale Bijentelling
Op 13 en 14 april organiseert Nederland Zoemt voor de tweede keer de Nationale Bijentelling. De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Desastreus voor de natuur, maar ook voor de mens. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Iedereen kan meedoen aan dit landelijke bijenonderzoek, door te tellen in de tuin, op het balkon, of in het park. Schrijf je alvast in voor de bijentelling op Nederlandzoemt.nl.

Nederland Zoemt
Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Educatie en Natuur & Milieu en is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De organisaties willen het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel vergroten.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/zoetermeer-bekroond-tot-meest-bijvriendelijke-gemeente-van-nederland/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>