Windmolenparken op zee: alle capaciteit is nodig | Natuur & Milieu

Windmolenparken op zee: alle capaciteit is nodig

Utrecht, 11 februari 2016 – in de artikelen ‘Hoop gloort voor windmolenverzet’ (Leidsch Dagblad en Haarlems Dagblad) en ‘Bouw eerste turbines ver in zee’ (NH Dagblad) wordt onterecht geconcludeerd dat Natuur & Milieu en Eneco pleiten voor het windpark ‘Ijmuiden Ver’ als alternatief voor windparken dichter bij de kust. Dit is nadrukkelijk niet het pleidooi van beide organisaties: het is niet of-of, maar en-en bij de realisatie van een duurzame energievoorziening. Wind op zee is hierin onmisbaar. Wij pleiten dan ook voor het realiseren van de reeds geplande capaciteit in de aangewezen gebieden. Daarnaast pleiten wij voor de vervolgstap van het ook realiseren van IJmuiden Ver, als wenselijk duurzaam alternatief voor de bijstook van biomassa.

De aanleiding van de nieuwsartikelen ‘Hoop gloort voor windmolenverzet’ en ‘Bouw eerste turbines ver in zee” is het onderzoek ‘Alternatieven voor biomassameestook in kolencentrales’ dat Natuur & Milieu en Eneco hebben laten uitvoeren door CE Delft. Uit dit onderzoek blijkt dat biomassabijstook in kolencentrales niet is nodig om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 uit het energieakkoord te behalen. Een pakket met wind op zee, zonne-energie en biowarmte vormt een uitstekend alternatief voor het halen van deze doelstelling. In de berekeningen van dit pakket is de opwekpotentie van IJmuiden ver meegenomen bovenop de reeds geplande capaciteit in de gebieden bij Borssele en de Hollandse Kust.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/windmolenparken-op-zee-alle-capaciteit-is-nodig/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>