VN-rapport: landgebruik put bodems uit en verergert klimaatverandering | Natuur & Milieu

VN-rapport: landgebruik put bodems uit en verergert klimaatverandering

Klimaatverandering binnen de perken houden, lukt niet zonder ons landgebruik drastisch te veranderen en anders te gaan eten. Dat concludeert het IPCC, het wetenschappelijk panel van de VN dat onderzoek doet naar klimaatverandering. Dat betekent minder vlees op het menu en meer duurzame landbouw.

Klimaatverandering binnen de perken houden, lukt niet zonder ons landgebruik drastisch te veranderen en anders te gaan eten. Bodems raken uitgeput en gebieden ‘verwoestijnen’. Dat heeft desastreuze gevolgen voor het klimaat en brengt voedselproductie in gevaar. Dat stelt het IPCC, het wetenschappelijk panel van de VN, dat onderzoek doet naar klimaatverandering. Vandaag publiceerde zij een rapport, waarin de relatie tussen klimaatverandering, voedselzekerheid en de omgang met land is onderzocht.

Landbouw, voedselverwerking en transport zijn samen verantwoordelijk voor 1/3 van de totale uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Daarbij is een kwart van de broeikasgasuitstoot afkomstig uit de land- en bosbouw. Wereldwijd lijden bodems aan uitputting. Tegelijkertijd wordt maar liefst 25 tot 30% van het voedsel verspild. Het rapport laat zien dat de onze huidige voedselproductie en consumptie veel te belastend is voor het milieu en de natuur. Om klimaatverandering aan te pakken, moeten we grondstoffen veel duurzamer inzetten. Nederland moet en kan daarin heel veel stappen zetten

Ten eerste verduurzaming van ons landbouwsysteem. Van bulkproductie voor de wereldmarkt, naar kringlooplandbouw. Meer aandacht voor de gezondheid van de bodem, zoveel mogelijk voer van eigen land of streek. Niet meer mest produceren dan we kwijt kunnen op eigen land. Nederland maakt veel te kwistig gebruik van biomassa en biobrandstoffen, waarvan we de oorsprong en duurzaamheid niet goed in beeld hebben. Daarmee zetten we landbouwsystemen en natuurgebieden wereldwijd onder druk. Denk aan de grootschalige kap van Amazone-regenwoud ten behoeve van veevoer en houtproductie. Nederland moet zo snel mogelijk regelgeving maken, die duurzaam gebruik van biomassa en landbouwproducten, zoals soja en palmolie, garandeert.

Wat kun je zelf doen? Minder vlees eten. Uit de cijfers van het IPCC blijkt dat sinds 1961 de vleesconsumptie per persoon is verdubbeld. Dan is er minder import nodig van veevoer, uit landen waar nu grootschalige ontbossing plaatsvindt voor de productie van granen en soja. Minder vee, betekent ook minder mest, schonere lucht en gezondere bodems. Daarnaast, ga de strijd aan met voedselverspilling. In Nederland gooien we thuis gemiddeld 47 kilo per persoon weg. 5 kg zit zelfs nog onaangeraakt in de verpakking wanneer het wordt weggegooid.

Inspiratie nodig?

https://www.natuurenmilieu.nl/doe-mee/

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/vn-rapport-landgebruik-put-bodems-uit-en-verergert-klimaatverandering/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>