Vijf grote steden genomineerd voor Autodeel Award 2019 | Natuur & Milieu

Vijf grote steden genomineerd voor Autodeel Award 2019

Woensdag 18 december reikt minister Stientje van Veldhoven de prijs uit aan de gemeente met de meeste versnelling in autodelen.

De gemeentes Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht zijn genomineerd voor de Autodeel Award 2019. Vierendertig gemeenten dongen mee naar de prijs voor de gemeente die het beste beleid en de meeste versnelling laat zien op het gebied van autodelen. De award van Natuur & Milieu wordt op woensdag 18 december aan de winnende gemeente overhandigd door minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen tijdens het bijtekenmoment van de Green Deal Autodelen in Den Haag.

De Autodeel Award wordt dit jaar voor het vierde jaar georganiseerd en uitgeloofd door Natuur & Milieu in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. De winnaars van afgelopen jaren waren Den Haag (2016), Uden (2017) en Utrecht (2018). Naast de prijs voor beste gemeente wordt ook een Autodeel Award uitgereikt aan het beste lokale initiatief dat een plek in het zonnetje verdient als goed voorbeeld van autodelen.

Stimuleren van autodelen
Natuur & Milieu reikt sinds vier jaar de Autodeel Award uit om aandacht te vragen voor autodelen en om goede voorbeelden van autodelen te laten zien. Belangrijke criteria zijn onder meer informatievoorziening aan consumenten, aanpassingen in het beleid, de aanschaf van poolauto’s of pilots in de betreffende gemeentes.

Uitreiking
De prijs aan de winnende gemeente wordt uitgereikt door minister van Veldhoven op 18 december in Den Haag. Ook het beste lokale initiatief ontvangt dan de prijs.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/vijf-grote-steden-genomineerd-voor-autodeel-award-2019/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_186_2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>