Versnelling hard nodig bij plannen windenergie op land | Natuur & Milieu

Versnelling hard nodig bij plannen windenergie op land

“Een duidelijk signaal dat versnelling hard nodig is.” Dat is de reactie van Natuur & Milieu, Greenpeace en de Natuur en Milieufederaties op de vandaag gepresenteerde Monitor Wind op Land: “Windenergie op land is de meest kostenefficiënte vorm van groene stroom. We hebben windenergie dan ook keihard nodig om klimaatverandering nog op tijd tegen te gaan. Maar met dit tempo gaan we de klimaatdoelstellingen niet halen,” aldus de organisaties.

“Het is dan ook zaak dat provincies en Rijksoverheid lessen trekken uit de plannen voor wind op land die zijn gestrand. Deze blijken vaak stuk te lopen op gebrek aan draagvlak. Dit is goed op te lossen door aan het begin van projecten de omwoners direct te betrekken. Dus zorg voor onder andere participatie en opties om mede-eigenaar te worden. Deze lessen lijken gelukkig ook mee te worden genomen in het Klimaatakkoord waarvan de hoofdlijnen vandaag zijn gepresenteerd.” In deze hoofdlijnen staat het streven om 50% van de wind- en zonneproductie in lokale handen te laten komen.

Hoopgevend nieuws is dat een provincie als Groningen haar doelstelling met gemak haalt. “Daaruit blijkt dat het goed mogelijk is om voldoende windmolens te plaatsen en zo proactief te werken aan een duurzame toekomst. Groningen is voortvarend aan de slag gegaan, met voldoende oog voor participatie. Andere provincies kunnen hier een voorbeeld aan nemen,” aldus de organisaties.

Monitor Wind op Land
De monitor rapporteert jaarlijks over de voortgang van de bouw van wind op land. Alle provincies hebben vanuit het Energieakkoord de opgave gekregen om een bepaalde hoeveelheid windvermogen te plaatsen voor het jaar 2020 Uit de monitor blijkt dat de meeste provincies veel te weinig windmolens zijn en worden bijgeplaatst. Daarmee is de doelstelling uit het Energieakkoord –  om te voldoen aan 6.000 MW opwek door wind op land per 2020 – volledig buiten bereik geraakt.

 

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/versnelling-hard-nodig-bij-plannen-windenergie-op-land/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>