Verkiezingsdebat over de transitie naar duurzame landbouw

Een van de eerste grote debatten voor de komende verkiezingen zal gaan over de toekomst van de Nederlandse landbouw. De maatschappelijke kosten en baten van de noodzakelijke overgang naar duurzame landbouw staan centraal in de bijeenkomst in Nieuwspoort op 1 februari. Aan de hand van een inleiding van landbouweconoom Krijn Poppe zullen zes Kamerleden van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie het gesprek aangaan over hoe deze transitie vorm kan worden gegeven. Het debat wordt georganiseerd door Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, de Transitiecoalitie Voedsel, Bionext en de TAPP Coalitie.

Het debat vindt plaats op 1 februari van 16.00 – 17.45 uur in Nieuwspoort in Den Haag en is hier op 1 februari live te volgen.

Ons huidige intensieve landbouw- en voedselsysteem, dat geënt is op de productie van zoveel mogelijk goedkoop voedsel, staat voor veel en grote uitdagingen: het stikstofoverschot, biodiversiteitsverlies, een enorme veestapel, gezondheidsrisico’s, klimaatschade en grote onzekerheid en vaak lage prijzen voor boeren. De maatschappelijke miljardenschade wordt nu betaald door de samenleving. De manier waarop we ons landbouwsysteem inrichten, kan echter ook bij uitstek een oplossing bieden voor deze problematiek. Die noodzaak zal de komende jaren steeds urgenter worden.

Hoe zorgen we ervoor dat deze kosten vermeden worden en de boer en consument duurzamer gaan produceren en consumeren? Nederland, de boeren en politici staan voor de onvermijdelijke keuze om de voorzichtig begonnen transitie in de landbouw in de volgende regeerperiode te gaan versnellen. Omdat de markt daar zelfstandig niet in slaagt, moet het nieuwe kabinet de leiding nemen in het helpen van boeren in de omslag, het werken aan een duurzaam verdienmodel en het zorgen voor een reële prijs van voedsel. Daarin worden milieuschade, gezondheidsschade en te lage boereninkomens meegerekend.

Het verkiezingsdebat: Hoe gaan we veranderen?
Uit het debat zal onder meer blijken hoe de politieke partijen denken over heffingen, premies, subsidies en omschakelfondsen als financiële instrumenten om in de volgende regeringsperiode te komen tot een betere business case voor zowel samenleving als boeren. Om samen de omslag te maken naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw, meer extensieve veehouderij, minder vleesconsumptie, meer consumptie van biologische en duurzame voeding en perspectief voor boeren.

Kamerleden
Sprekers in het debat ‘De maatschappelijke business case van een transitie naar duurzame landbouw’ zijn vertegenwoordigers van de landbouwportefeuille van de partijen VVD, CDA (Eline Vedder), D66 (Tjeerd de Groot), GroenLinks (Laura Bromet ), PvdA (Joris Thijssen ) en ChristenUnie (Pieter Grinwis). Gespreksleider is Anouschka Laheij. Krijn Poppe, oud-landbouweconoom bij Wageningen University & Research is inleider en factchecker.

Waar kun je het debat volgen?
Het debat vindt plaats op 1 februari 2021 van 16.00 uur -17.45 uur Locatie: Nieuwspoort, Den Haag.
Het debat is via deze link live te volgen.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/verkiezingsdebat-over-de-transitie-naar-duurzame-landbouw/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>