Veel belangstelling voor Nationale Bijentelling op 13 en 14 april | Natuur & Milieu

Veel belangstelling voor Nationale Bijentelling op 13 en 14 april

In het weekend van 13 en 14 april organiseert Nederland Zoemt voor de tweede keer de Nationale Bijentelling. Iedereen kan meedoen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin of in het park gedurende een half uur bijen te tellen. De Nationale Bijentelling is een jaarlijks terugkerend onderzoek waarin burgers wetenschappers helpen inzicht te krijgen in de ontwikkeling van bijenpopulaties in heel Nederland. In 2018 deden ruim 4.000 mensen mee aan de bijentelling die samen zo’n 40.000 bijen telden. Dit jaar hebben zich op de website van Nederland Zoemt al duizenden Nederlanders aangemeld om mee te doen aan de telling.

Waarom bijen tellen?
De helft van alle 358 bijensoorten in Nederland is bedreigd. Ook voor mensen heeft dit grote gevolgen. Tachtig procent van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Dorien Ackerman van Nederland Zoemt: “Het interessante van deze tweede telling is, dat we de resultaten kunnen gaan vergelijken. Met de inzichten die een jaarlijkse bijentelling oplevert, kunnen we in de toekomst beleid ontwikkelen om de bij beter beschermen.” Nederlanders die meer willen doen dan bijen tellen kunnen ook een bijenhotel plaatsen of meer bijvriendelijke bloemen planten in de tuin of op het balkon. Op de website van Nederland Zoemt is hierover meer informatie te vinden.

Iedereen kan meedoen
Meedoen aan de Nationale Bijentelling is eenvoudig, ook voor degenen die weinig of geen kennis van bijen hebben. Half april kunnen er zo’n zeventien verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen in de tuin vliegen. Om de tellers te helpen bij het herkennen van bijen is er net als vorig jaar een telformulier en bijengids beschikbaar. Daarin staan de bijensoorten die in april in de tuin kunnen voorkomen en tips om ze te herkennen. Ook worden er door het hele land activiteiten georganiseerd met bijenexperts. Alle benodigde informatie is te vinden op  de website van Nederland Zoemt. Op deze website kunnen deelnemers in het weekend van 13 en 14 april ook direct de resultaten van hun telling invoeren en kan iedereen live de resultaten volgen.

Wat is Nederland Zoemt?
Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor