Van Park and Ride naar mobiliteitshubs

De leefbaarheid van onze steden staat onder druk door de grote hoeveelheid auto’s in de stad. De uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof is een aanslag op de luchtkwaliteit en bedreigt de gezondheid. Auto’s zijn daarnaast verantwoordelijk voor een forse ruimteclaim. De parkeerplaats van één auto beslaat zo’n 12m2. Om auto’s meer aan de rand van de stad te houden, zijn Park and Rides (P+R) inmiddels een bekend en goed werkend fenomeen. Natuur & Milieu roept gemeenten nu op om de volgende stap te zetten in het autoluw maken van steden. ‘Ontwikkel een netwerk van mobiliteitshubs in de wijken van de stad of als verbinding tussen dorpen en steden.’

Wij geloven in een toekomst met schone mobiliteit, zonder emissies. Hiervoor is een nieuw mobiliteitssysteem nodig dat duurzame mobiliteitsvormen aantrekkelijk maakt en minder ruimte biedt aan de auto. Mobiliteitshubs zijn een belangrijk onderdeel van dit nieuwe mobiliteitssysteem. Ze integreren duurzaam en schoon vervoer op één overzichtelijke en aantrekkelijke locatie. Dit zorgt voor minder auto’s en meer mogelijkheden voor openbaar vervoer, fietsen en lopen.

Een mobiliteitshub is een knooppunt waar verschillende vormen van duurzame mobiliteit worden gecombineerd. Er is een gevarieerd aanbod van duurzame, schone en actieve vervoersmiddelen, afgestemd op de behoeften van lokale gebruikers. De combinatie van bijvoorbeeld openbaar vervoer, (fiets)parkeerplaatsen en deelmobiliteit vergroot de keuze voor de reiziger. Maar de hub is meer dan alleen dat. Het is ook een prettige omgeving waar mensen graag verblijven: groen en goed verlicht, waar de reiziger beschut kan wachten of nog even kan werken. Omwonenden van de hub halen er hun pakket uit de pakketmuur. In de bijbehorende speeltuin spelen de jongste reizigers met de kinderen uit de buurt met elkaar.

Dé mobiliteitshub bestaat niet. Er is geen blauwdruk. Hubs zijn er in verschillende soorten en maten. Het aanbod aan vervoersmiddelen en functies kan zo worden uitgedacht dat het past bij de behoeftes van de reiziger en de wijk. De mobiliteitshub is een relatief nieuw concept, maar heeft zich op verschillende plaatsen al bewezen als een groot succes. Tussen Groningen, Assen en Emmen ligt al een klein netwerk van hubs met een uniforme en herkenbare uitstraling. Ook in Vlaanderen zijn zo’n 30 hubs die de grootste steden van België verbinden.

Onze steden bieden nu heel veel ruimte aan auto’s. Het zorgt niet alleen voor een onaantrekkelijk straatbeeld, maar beperkt ook onze levensruimte. Ruimte die we ook zouden kunnen benutten om te wonen, spelen, wandelen of voor meer groen in de stad.  Daarom moeten we ons richten op een toekomst met mobiliteitshubs, een toekomst met schone mobiliteit.

Meer weten? Bekijk onze Brochure Mobiliteitshubs

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/van-park-and-ride-naar-mobiliteitshubs/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>