Update Klimaatakkoord: ‘Er is nog veel werk aan de winkel’ | Natuur & Milieu

Update Klimaatakkoord: ‘Er is nog veel werk aan de winkel’

“We zijn al een eind gekomen, maar er moet nog wel veel gebeuren”. Dat zei directeur van Natuur & Milieu Marjolein Demmers vandaag over de voortgang van de onderhandelingen over het Klimaatakkoord. Nog een kleine drie weken en dan wordt het Klimaatakkoord gepresenteerd. Tot die tijd gaan Greenpeace, Natuur en Milieufederaties, Milieudefensie en Natuur & Milieu zich nog voor een aantal grote zorgpunten inzetten.

De onderhandelingen worden gevoerd aan vijf onderhandeltafels. Die gaan over mobiliteit, energie, industrie, landbouw en de gebouwde omgeving. Demmers: “Elke tafel heeft zijn eigen zorgpunten, maar er zijn er ook die tafeloverschrijdend zijn. Die gaan over de hoge inzet van biomassa, het invoeren van een CO2-prijs en de eerlijke verdeling van de lusten en lasten.”

Elektrisch rijden
Natuur & Milieu is hoofdonderhandelaar voor landbouw en mobiliteit. Voor die laatste sector zijn afspraken gemaakt om elektrisch rijden voor particulieren aantrekkelijker te maken. “Helaas krijgen fiets en OV nog niet genoeg aandacht en biobrandstoffen juist teveel”, aldus Demmers. Biobrandstoffen zijn niet duurzaam, omdat ze schaars zijn. De biomassa die er voor nodig is, kan bovendien beter worden gebruikt voor voedsel of het verbeteren van de bodem of ingezet worden als grondstof.

Landbouw
Aan de landbouwtafel is afgesproken dat de glastuinbouw gaat verduurzamen en dat er allerlei kleinere maatregelen komen om de overige landbouw te verduurzamen. Demmers: “Het leidt alleen niet tot een echte systeemverandering. De vervuiling en overlast van de landbouw blijft en de boeren hebben geen goed toekomstperspectief.”

Aan de elektriciteitstafel zijn goede afspraken gemaakt over meer wind op zee, maar de ecologie blijft een prangend probleem. Bij de gebouwde omgeving gaan de zorgen vooral om de wijkaanpak die gemeentes moeten uitvoeren om huizen van het gas af te krijgen. Tot slot is bij de industrie nog steeds de invoering van een CO2-prijs een zorgpunt.

Optimistisch
Ondanks alle zorgpunten blijft Demmers optimistisch. “Het klimaat wacht niet. Het is nu 2 voor 12 en we moeten met z’n allen alles op alles zetten om tot een goed akkoord te komen. Een andere optie is er niet. Als we dat doen, kan het nog steeds lukken.”

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/update-klimaatakkoord-er-is-nog-veel-werk-aan-de-winkel/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>