Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 gepresenteerd | Natuur & Milieu

‘Nieuw gewasbeschermingsbeleid biedt kansen, maar kritisch monitoren is nodig’

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 gepresenteerd

Minister Schouten van het ministerie van LNV nam vandaag het nieuwe Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 in ontvangst. Dit programma moet ervoor zorgen dat in 2030 de landbouw verbonden met de natuur is en er nagenoeg geen bestrijdingsmiddelen meer in het milieu komen. Natuur & Milieu droeg actief bij aan het opstellen van dit programma, om ervoor te zorgen dat er écht wat verandert in de landbouw. “We zijn blij met de visie in dit nieuwe uitvoeringsprogramma. Het moet voor telers financieel aantrekkelijk worden om milieuvriendelijker te werken. In de uitvoering zal blijken of de beloftes worden waargemaakt. Dat zullen we kritisch volgen”, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu bij de presentatie.

Natuur & Milieu gelooft dat als de milieuschade van bestrijdingsmiddelen betaald moet worden, het financieel aantrekkelijker wordt voor telers en de hele keten om minder schadelijke middelen te gebruiken en robuustere rassen te gaan telen. Zo worden ook telers die nu al vrijwel emissieloos werken, beloond voor hun inspanningen. Dit versnelt de overgang naar duurzame gewasbescherming. “We zijn blij om te zien dat deze onderwerpen onderdeel uitmaken van het brede uitvoeringsprogramma”, aldus van Tilburg.

Het uitvoerprogramma wordt overhandigd aan minister Schouten door de werkgroep. Met op de tweede rij van links, in het midden: onze directeur programma’s Rob van Tilburg.

Milieu-indicator
De ontwikkeling en uitrol van een milieu-indicator voor bestrijdingsmiddelen ziet Natuur & Milieu als een onmisbare stap in het uitvoeringsprogramma. Met deze indicator kunnen telers en de hele landbouwsector duidelijk in beeld krijgen welke milieu-impact zij hebben en aan welke knoppen zij kunnen draaien om dit zelf te verminderen. Ook voor de overheid is dat belangrijke informatie.

In het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming (door 14 partijen samen opgesteld) staan weerbare rassen, natuurinclusiviteit en vrijwel nul uitstoot van bestrijdingsmiddelen van de landbouw in 2030 centraal. Natuur & Milieu streeft naar een landbouw die de biodiversiteit niet schaadt en laat floreren, en waarbij plagen en ziektes zo veel mogelijk worden voorkomen. “Door bijvoorbeeld het gebruik van weerbare en gevarieerde gewassen hoeven er maar weinig bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden. Als er toch milieuschadelijke middelen ingezet moeten worden, moet dit alleen in noodsituaties worden gedaan. Deze aanpak helpt de biodiversiteit in water en bodem en geeft betere bescherming aan insecten, want juist daar wordt er nu erg geleden onder chemische bestrijdingsmiddelen en intensieve landbouw.’

Transparantie en onderzoek bestrijdingsmiddelen
Natuur & Milieu vindt het cruciaal om tussentijds de voortgang te gaan monitoren, om te voorkomen dat er aan het eind van de rit nog steeds te weinig veranderd is. Eén van de onderwerpen die daarbij hoog op de agenda staat, is de verbeterde toelating van bestrijdingsmiddelen met een laag risico. Daarmee komen er alternatieven beschikbaar die de schadelijke middelen onnodig maken. Daarnaast is het belangrijk dat er onafhankelijk onderzoek komt naar de milieulast van middelen en dat telers gemakkelijk onafhankelijk advies kunnen inwinnen. Transparantie in bestrijdingsmiddelengebruik door digitale registratie en informatiedeling in de keten zijn van belang om de transitie te bevorderen. Om deze resultaten te gaan behalen zal Natuur & Milieu de voortgang kritisch blijven bewaken.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/uitvoeringsprogramma-toekomstvisie-gewasbescherming-2030-gepresenteerd/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>