Uitkomsten PBL laten zien dat het Klimaatakkoord niet zonder CO2-heffing kan | Natuur & Milieu

Uitkomsten PBL laten zien dat het Klimaatakkoord niet zonder CO2-heffing kan

Reactie van Natuur & Milieu en andere milieuorganisaties op de voorlopige doorrekening van de CO2-heffingsvoorstellen van GroenLinks en PvdA door het PBL.

Op verzoek van GroenLinks en PvdA onderzoekt het PBL hoe een CO2-heffing uitpakt voor de Nederlandse economie en het klimaat.

‘Uit de voorlopige berekeningen van het PBL blijkt dat een CO2-heffing een effectieve en eerlijke manier is om grote hoeveelheden CO2 te reduceren. Waar de maatregelen uit het Ontwerp-Klimaatakkoord onvoldoende opleverden aan CO2-reductie, brengt een CO2-heffing de doelstellingen uit Parijs eindelijk dichterbij. Deze eerste resultaten laten zien dat een CO2-heffing niet kan ontbreken in het Klimaatakkoord.’

Vorige maand presenteerden de natuur- en milieuorganisaties een eigen variant voor een CO2-heffing. Daarin betaalt de industrie voor haar eigen verduurzaming en hoeven huishoudens daar niet voor op te draaien. Zij pleiten voor een milde heffing, waarvan de opbrengst bestemd is voor verduurzaming van de industrie. Gecombineerd met een boete voor bedrijven die zich niet aan de afspraken houden en onverminderd blijven uitstoten.  En met oog voor de belangen van werknemers. De groene organisaties dringen erop aan dat ook dit voorstel wordt beoordeeld door het PBL. Zodat het kabinet snel aan de slag kan met een CO2-heffing die het klimaat beschermt en de innovatie en bedrijvigheid in Nederland stimuleert.

Met veel belangstelling wacht de groene coalitie de definitieve doorberekening van de verschillende voorstellen voor een CO2-heffing af.

Milieudefensie, Greenpeace, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en de Jonge Klimaatbeweging

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor