Uitbreiding statiegeld meest effectief tegen zwerfafval | Natuur & Milieu

Uitbreiding statiegeld meest effectief tegen zwerfafval

Uitbreiding van statiegeld naar kleine flesjes en blikjes is de meest effectieve methode om zwerfafval te verminderen. Daarnaast kan extra aandacht voor bewustwording een goede aanvulling zijn in het tegengaan van zwerfafval. Dat is het advies van Natuur & Milieu voor staatssecretaris Van Veldhoven. Aanstaande donderdag vindt een hoorzitting in de Tweede Kamer plaats waar statiegeld op de agenda staat en Natuur & Milieu ook zal inspreken.

“De helft van het zwerfafval bestaat uit flesjes en blikjes. Uitbreiding van statiegeld zorgt ervoor dat tot negentig procent van flesjes en blikjes gescheiden wordt ingeleverd. Daarmee is het een zeer effectief instrument in de strijd tegen zwerfafval,” aldus Geertje van Hooijdonk, woordvoerder van Natuur & Milieu.

Ook is het systeem heel kosteneffectief, omdat de vervuiler betaalt. En het bespaart gemeenten jaarlijks tot wel 80 miljoen euro aan kosten voor het opruimen van zwerfafval. Daarnaast zorgt het statiegeldsysteem het meest effectief voor gescheiden afvalstromen die hoogwaardig te recyclen zijn. Het is het enige systeem waarmee van gebruikte flesjes weer voedselveilige nieuwe flesjes gemaakt kunnen worden.

Schoon Belonen
De afgelopen twee jaar liep de pilot Schoon Belonen, een samenwerking tussen de VNG, het Afvalfonds en Natuur & Milieu. Het doel van de pilot was te onderzoeken welke rol maatschappelijke organisaties kunnen spelen in het tegengaan van zwerfafval, in ruil voor een vergoeding. Uit de pilot blijkt dat alleen de directe omgeving van maatschappelijke organisaties in de meest actieve gemeenten meetbaar schoner werd. Een landelijk effect is echter niet aangetoond. Wel was er veel enthousiasme bij de deelnemers en bood de pilot een kans voor educatie over zwerfvuil.

Aanvullende maatregelen
Naast flesjes en blikjes bestaat zwerfafval ook uit ander materiaal. Denk aan snoepverpakkingen, peuken en kauwgom. Om dit type zwerfvuil tegen te gaan, is statiegeld geen optie en is dus een aanvullende aanpak nodig. Bewustwording is daar een belangrijk onderdeel van, evenals het activeren van burgers om hun omgeving schoon te houden. De aanpak van Schoon Belonen zet juist daarop in bij onder andere scholen en sportclubs en kan zo een goede rol spelen in een aanvullend pakket maatregelen in de strijd tegen zwerfafval.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/uitbreiding-statiegeld-meest-effectief-zwerfafval/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>