Twee derde van Nederlanders bezorgd om bijensterfte | Natuur & Milieu

Twee derde van Nederlanders bezorgd om bijensterfte

Meer dan twee derde van de Nederlanders maakt zich zorgen om de bijensterfte. Driekwart noemt het een ramp voor de voedselvoorziening als bijen uitsterven. Dat blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van Nederland Zoemt, een samenwerking tussen Natuur & Milieu, IVN, LandschappenNL en Naturalis.

Bijna tachtig procent van de respondenten vindt dat hun gemeente zich moet inzetten voor bijvriendelijk openbaar groen. De helft van de bijensoorten in Nederland is bedreigd. Dat komt met name door gebrek aan voedsel en nestgelegenheden als gevolg van intensieve landbouw en verstedelijking. Ook het strakke en efficiënte beheer van openbaar groen speelt de bij parten.

Bijensoorten
In Nederland leven bijna 360 bijensoorten, waarvan de honingbij en de hommel de bekendste zijn. Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten dat er zoveel soorten zijn. Slechts vier procent van de ondervraagden gaf het juiste antwoord. Meer dan de helft denkt dat er minder dan 25 soorten zijn.

Steken
Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan wel eens door een bij gestoken te zijn. Desondanks zet een derde van de respondenten de bij in de top drie van dieren die men het liefst in de omgeving van het huis ziet. Alleen vogels, vlinders en egels zijn nog geliefder. Overigens weet een derde van de respondenten geen onderscheid te maken tussen een wesp en een wilde bij.

Bijentelling
Om de bij te helpen overleven is onder andere meer kennis nodig over de bij. Nederland Zoemt roept daarbij de hulp in van alle Nederlanders. Aanstaand weekend organiseren de aangesloten organisaties de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen kan meedoen door een half uur met een speciaal telformulier in tuin of omgeving op zoek te gaan naar bijen. De resultaten worden meegenomen in wetenschappelijk onderzoek naar de bij.

Nederland Zoemt
Nederland Zoemt is een project van LandschappenNLNaturalisIVN en Natuur & Milieu. Het is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Nederland Zoemt wil het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel vergroten.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor