Twee derde van de woningeigenaren wil woningisolatie in regeerakkoord

Driekwart van de huizenbezitters vindt het belangrijk dat de Rijksoverheid mensen financieel steunt bij het isoleren van hun woning. Twee derde van de mensen vindt bovendien dat de politiek meer geld beschikbaar moet stellen voor isolatie en dit moet opnemen in het nieuwe regeerakkoord. Dit blijkt uit onderzoek door I&O Research onder 1500 woningeigenaren, in opdracht van Natuur & Milieu. Het onderzoek is representatief voor Nederlandse huizenbezitters. 81% van de woningeigenaren met een niet-geïsoleerde woning overweegt wél te isoleren, als de overheid de subsidie voor isoleren verhoogt.

‘75% van alle huizen is niet of slecht geïsoleerd. Dan moet je constateren: Nederland heeft te maken met een forse isolatie-achterstand. Dit onderzoek laat heel duidelijk zien: mensen wíllen wel aan de slag met verduurzaming van hun huis, maar de kosten blijken een belangrijke reden om het niet te doen. Met het isolatiebeleid van de afgelopen jaren lukt het niet om mensen over de streep te trekken. Daarom onze oproep aan het nieuwe kabinet: geef gas op isolatie in het regeerakkoord’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s Natuur & Milieu.

Huidig beleid onvoldoende
Met de huidige subsidieregeling (SEEH/ISDE) kunnen woningeigenaren 20% van de kosten vergoed krijgen, op voorwaarde dat ze minstens twee verschillende isolatiemaatregelen nemen, bijvoorbeeld muur- en dakisolatie. Uit het onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van woningeigenaren met een niet-geïsoleerde woning dit ruimschoots onvoldoende vindt. Bij een vergoeding van 60% van de kosten, overweegt deze groep wél te isoleren. Van de huizenbezitters die recent hebben geïsoleerd, heeft slechts 21% gebruik gemaakt van de bestaande subsidiepotten. Redenen voor het beperkte gebruik: niet voldoen aan voorwaarden van subsidieregeling (45%) of niet af weten van de subsidies (22%). Uit de cijfers blijkt: mensen die isoleren hebben vaker dan niet-isoleerders een modaal of een bovengemiddeld inkomen. Niet-isoleerders hebben vaker een beneden modaal inkomen.

Nationaal Isolatieprogramma
De Tweede Kamer riep het kabinet dit najaar op om een Nationaal Isolatieprogramma op te stellen om het isolatietempo in Nederland te verhogen. Natuur & Milieu wil dat de overheid zorgt voor een planmatige aanpak, concreet beleid uitwerkt en daarvoor ook budget vrijmaakt. De milieuorganisatie pleitte eerder met succes voor een persoonlijk isolatietegoed, waarmee woningeigenaren voor maximaal 2000 euro hun muren of vloer kunnen laten isoleren, zodat isoleren voor iedereen haalbaar en betaalbaar wordt. De Tweede Kamer steunde dit voorstel.

Aankoop woning
In het onderzoek is naast vergoeding van isolatiemaatregelen ook gekeken naar andere manieren om isoleren aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis. Uit het onderzoek bleek dat 63% van de woningeigenaren bij aankoop of verbouwing van hun huis geen informatie kreeg over de mogelijkheden voor isolatie. Bovendien bleek dat de helft van de niet-isoleerders verwacht wel in actie te komen als daar een verlaging van de hypotheekrente tegenover staat. Van Tilburg: ‘Overheid en banken hebben hier een hele duidelijke prikkel in handen om mensen te stimuleren te isoleren.’

Isolatiegolf
Natuur & Milieu onderstreept het belang van een planmatige aanpak voor isolatie. ‘Isoleren is de eerste stap naar aardgasvrij wonen. En het levert direct winst op voor het klimaat, omdat je niet langer stookt voor de buitenlucht. Daarnaast geeft het meer wooncomfort én een lagere energierekening voor huishoudens. Dat komt het draagvlak voor klimaatbeleid ten goede en levert duizenden groene banen op. Zodat we over een paar jaar eindelijk kunnen spreken van een isolatiegolf, die in dit regeerakkoord is ontstaan’, aldus Van Tilburg.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/twee-derde-van-de-woningeigenaren-wil-woningisolatie-in-regeerakkoord/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>