Tuinbranche stopt met verkoop glyfosaat | Natuur & Milieu

Tuinbranche stopt met verkoop glyfosaat

Tuinbranche Nederland heeft samen met Natuur & Milieu afspraken gemaakt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in tuinen te verminderen.

Tuinbranche Nederland heeft samen met Natuur & Milieu afspraken gemaakt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren te verminderen. De afspraken zijn vastgelegd in de Ambitie Gewasbescherming Particulier Gebruik. ‘Tuincentra zijn de plek waar mensen beslissen hoe zij hun tuin onderhouden en gezond houden. Het is dus goed nieuws dat zij hun klanten gaan helpen om milieuvriendelijke keuzes te maken’, aldus Rob van Tilburg van Natuur & Milieu.

Bij Tuinbranche Nederland zijn 450 retailers en 120 leveranciers van tuinproducten aangesloten, zoals Intratuin, Boerenbond, Praxis, Hornbach en leverancier Compo. ‘We zijn blij dat al deze partijen zich achter deze afspraken scharen. Er is helaas nog steeds geen wettelijke verbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaat, dus we zijn blij met deze goede actie van de branche zelf’, aldus Van Tilburg.

Glyfosaat uit de schappen
De partijen spreken af dat de verkoop van middelen die glyfosaat bevatten zo snel mogelijk wordt afgebouwd. Vanaf 1 januari 2022 zijn deze producten niet verkrijgbaar. Daarnaast gaan de organisaties ervoor zorgen dat consumenten minder makkelijk grijpen naar azijn en chloor voor de bestrijding van onkruid. Nederlanders gebruiken jaarlijks zo’n 16 miljoen liter (soms hoog-geconcentreerd) azijn en 1 miljoen liter chloor om mos en onkruid te bestrijden. ‘Buitenshuis gebruikt, kan dat dat een regelrechte aanslag zijn op de bodem, water en insecten’, zegt Van Tilburg. Deze middelen mogen wettelijk niet gebruikt worden voor mos- of onkruidbestrijding.

Voorlichting
Daarnaast zullen middelen met een laag milieurisico voorrang krijgen in het schap van tuincentra. Ook gaan de leveranciers en de winkels hun klanten beter voor lichten. Over hoe zij de grond van hun tuin gezond kunnen houden. En als er onkruid is, welke niet-chemische middelen en methodes er dan zijn om het onkruid weg te krijgen. Als het gebruik van bestrijdingsmiddelen toch nodig lijkt, moet dit zo zorgvuldig mogelijk gebeuren. Restanten moeten naar de milieustraat.

Monitoring
Natuur & Milieu gaat de voortgang van de afspraken in de gaten houden. Ook is ze lid van de onafhankelijke adviescommissie die de organisaties gaat adviseren over het gebruik van middelen waar discussie over bestaat. Vaak omdat ze bij wet nog niet verboden zijn, maar het gebruik ervan door particulieren ongewenst is door de nadelige effecten op het milieu. ‘Uit onderzoek van onder andere het RIVM blijkt hoe lastig het is om het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren terug te dringen. We hopen dat daar nu met deze afspraken die de hele branche aangaan snel verandering in komt’, aldus Van Tilburg.

Meer info

Ambitie Gewasbescherming Particulier Gebruik 2020-2024

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/tuinbranche-stopt-met-verkoop-glyfosaat/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>