Investeren in sneller spoor zorgt voor 133.000 minder vluchten

Als internationaal treinreizen verbeterd wordt, is het uitbreiden van de luchtvaart in Nederland niet nodig. Door verbetering van de internationale dienstregeling, materieelinzet en de ticketing & services verdubbelt het aantal treinpassagiers voor 31 Europese bestemmingen. Daarmee kunnen er jaarlijks zo’n 89.000 korte vluchten op Schiphol worden geschrapt. Als er wordt geïnvesteerd in een echt Europees HSL netwerk zijn er zelfs 133.000 minder vliegbewegingen nodig. Dat blijkt uit een studie van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in opdracht van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Greenpeace en Natuur & Milieu.

Voor veel reizigers is de reistijd een doorslaggevende factor bij het kiezen van vervoer, zo blijkt uit het onderzoek van Royal HaskoningDHV. Mensen denken vaak dat het vliegtuig veel sneller is dan de trein, maar op korte afstanden scheelt het nu al niet zo veel, als je tenminste de reistijd naar het vliegveld en de wachttijd voor vertrek meerekent. Met een echt Europees HSL-netwerk is de trein (van stadscentrum naar stadscentrum) voor 25 van de 31 bestemmingen sneller dan het vliegtuig. Vanuit Amsterdam kun je dan naar Brussel en Düsseldorf in ruim 1 uur, Frankfurt in 2 uur, Parijs in 2,5 en Londen in minder dan 3 uur. Daarmee wordt de trein een concurrent van de luchtvaart. Dat is nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Investeren in trein nodig voor Klimaatdoelen Parijs
Met een Europees HSL-netwerk wordt de CO2-uitstoot op de onderzochte trajecten met meer dan de helft verminderd. Het traject Amsterdam – Londen springt eruit, bijna alle reizigers (85%) zouden voor de trein kiezen op basis van reistijd, als deze op hoge snelheid rijdt. Daarmee kan verbetering van deze ene treinverbinding ieder jaar veel vluchten en CO2-uitstoot voorkomen.

“Nederland en Europa moeten snel investeren om het HSL-netwerk af te maken”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. “Dat scheelt jaarlijks bijna 1 megaton aan CO2 en 133.000 vluchten vanaf Schiphol. Dit is een goede investering voor het klimaat. Gedeeltelijke financiering vanuit het Europese Klimaatbeleid is dus gerechtvaardigd. Bovendien scheelt het geluid- en ultrafijnstofoverlast voor omwonenden van Schiphol. Ook zouden de Nederlandse overheid en de spoorsector veel meer kunnen doen op het gebied van tickets & services.”

Reiziger krijgt eerlijke keuze
Volgens de milieuorganisaties zijn de lage prijzen van de luchtvaart de grootste concurrent van het Europese HSL-netwerk. Cas van Kleef, campagneleider Greenpeace: “Door vliegen vrij te stellen van belasting op kerosine en tickets krijgen consumenten nu een oneerlijke keuze. Het vliegtuig, de meest klimaat-onvriendelijke vervoersoptie, wordt door de overheid het meest aantrekkelijk en voordelig gemaakt. Dit is de wereld op z’n kop natuurlijk. Het wordt tijd dat de overheid echte klimaatkeuzes maakt en kiest voor de trein.”

Vanwege alle maatschappelijke problemen die de luchtvaart veroorzaakt, is het veel logischer dat de overheid eerst optimaal inzet op het gebruik van de trein, voordat over groei van de luchtvaart wordt gepraat. De komende tijd beslist het kabinet over de toekomst van de luchtvaart. Dit is dan ook het uitgelezen moment om de koers te wijzigen.

Wat kun je zelf doen?
Kies zelf ook voor de trein naar je vakantiebestemming. Bijvoorbeeld naar één van deze bucketlist-bestemmingen in Europa
Toon je voorkeur voor de trein om de explosieve groei van luchtvaart te beperken. Teken het luchtvaartmanifest.
Of doe mee op 23 juni mee met de actiedag van het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart.

Bekijk hier de volledige studie.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/trein-is-de-oplossing-voor-overvol-schiphol/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>