Toegangseisen voertuigen voor zero-emissiezones bekend

Afgelopen dinsdag maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend welke eisen er gaan gelden voor stadslogistiek in zero-emissie zones. Natuur & Milieu is blij dat de weg vrij is voor alle gemeenten in Nederland om nu de zero-emissie zones in te voeren, zoals afgesproken is in het Klimaatakkoord. Maar doordat er overgangsregelingen zijn opgenomen voor vrijwel alle vrachtwagens en bestelbussen, zal het echter nog jaren extra duren voordat er daadwerkelijk sprake van enig effect zal zijn voor de leefomgeving en het klimaat. Een overgangsregeling helpt een ondernemer de overstap te maken van fossiel naar elektrisch. Een goede zaak, maar met uitstellen halen we de klimaatdoelstellingen niet. Ook voor groene logistieke koplopers die nu al investeren in zero-emissie voertuigen en duurzame mobiliteitsoplossingen is het een teleurstelling dat het speelveld later dan verwacht wordt gelijkgetrokken. Natuur & Milieu blijft zich inzetten voor versnelling in de transitie naar duurzame logistiek.

Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er op 1 januari 2025 30 tot 40 grotere steden zijn met een zero emissie zone voor stadslogistiek. De invoering van deze zones is een belangrijke stap om het vervoer schoner te maken. Vanaf 2025 moeten alle nieuwe vrachtauto’s en bestelauto’s die een zero-emissiezone in willen, emissievrij aangedreven zijn. Wél geldt er een overgangsregeling voor bestaande vrachtwagens en bestelauto’s. Vanaf 2030 moeten alle voertuigen in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden. Ongeveer een derde van de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer in Nederland komt van bestelbussen en vrachtwagens. In steden is wegverkeer op veel plekken de belangrijkste bron van luchtvervuiling die mensen direct inademen.

Overgangsregeling
Voor zowel bestaande vrachtwagens als bestelbusjes komt er een overgangsregeling. De schoonste vrachtwagens, Euro 6 en niet ouder dan 8 jaar, mogen nog tot 2030 de zone in. De bestelbusjes met Euro 5 t/m 2026 en Euro 6 t/m 2027. Ook komt er een subsidieregeling voor de aanschaf van zero-emissie voertuigen.

Gemeenten aan zet
Uit onderzoek van Natuur & Milieu in juli dit jaar onder 30 gemeenten naar de voortgang van de invoering van de zero-emissiezones bij gemeenten, blijkt dat 11 gemeenten verwachten dit jaar het besluit tot invoering van een zero-emissiezone voor stadslogistiek vast te stellen. Uit daaropvolgend onderzoek van Enpuls blijkt dat 80% van de onderzochte gemeenten de zero-emissiezone wil invoeren. De belangrijkste drijfveer is het klimaat en schone lucht. De grootste knelpunten volgens de gemeenten zijn de laadpunten, beschikbaarheid van voertuigen en het invoeren van nieuwe logistiek concepten zoals hubs, in samenwerking met buurgemeenten.

Duurzame koplopers
Er zijn talrijke initiatieven en (logistieke) ondernemers die al investeren in emissievrije logistiek en voertuigen. Natuur & Milieu moedigt staatssecretaris Van Veldhoven en de gemeenten aan om deze ondernemers en initiatieven actief te ondersteunen.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/toegangseisen-voertuigen-voor-zero-emissiezones-bekend/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>