Tjerk Wagenaar vertrekt als directeur Natuur & Milieu | Natuur & Milieu

Tjerk Wagenaar vertrekt als directeur Natuur & Milieu

Tjerk Wagenaar legt per 1 juni a.s. zijn functie als directeur bij Natuur & Milieu neer. Dit besluit is genomen in goed overleg met alle betrokkenen. Na een periode waarin Wagenaar zowel een herpositionering als een interne reorganisatie afrondde, acht hij de tijd rijp voor een nieuwe directeur om de organisatie de volgende fase in te leiden.

Tjerk Wagenaar is sinds 2010 directeur van Natuur & Milieu. Hij heeft een cruciale rol gespeeld in de koerswijziging die de organisatie de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Natuur & Milieu sloeg onder zijn leiding een nieuwe weg in: van een gesubsidieerde lobbyorganisatie naar effectieve samenwerkingsvormen met het bedrijfsleven en spraakmakende campagnes. Door stevige afspraken te maken met overheden, andere NGO’s en bedrijven is de positie van Natuur & Milieu versterkt in het maatschappelijk debat en in projecten als het Energieakkoord, het Nieuwe Werken, elektrisch rijden, Zon Zoekt Dak, etc.

De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de resultaten die Natuur & Milieu onder leiding van Wagenaar heeft bereikt. Een koerswijziging gaat niet zonder slag of sloot: het heeft het laatste jaar zijn weerslag gehad op de organisatie en de financiële resultaten. De weg naar boven is inmiddels hervonden, maar Wagenaar en de Raad van Toezicht zijn gemeenschappelijk tot de conclusie gekomen dat dit het moment is om het stokje over te geven aan een nieuwe directeur. ‘We danken Tjerk Wagenaar voor zijn inzet en grote bijdrage aan Natuur & Milieu de afgelopen 7 jaar. We hebben er alle vertrouwen in dat Natuur & Milieu met een nieuwe directeur de ingezette lijn kan voortzetten’, aldus Marike van Lier Lels, voorzitter van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht zal zo snel mogelijk een nieuwe directeur benoemen. Geertje van Hooijdonk, lid van het Management Team, bekleedt vanaf heden de functie van interim-directeur.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor