Studenten TU Delft werken samen met Natuur & Milieu aan wind op zee | Natuur & Milieu

Studenten TU Delft werken samen met Natuur & Milieu aan wind op zee

Studenten die de minor Offshore Wind volgen aan de TU Delft hebben de afgelopen maanden samen met Natuur & Milieu gekeken naar schone stroom van de Noordzee. De studenten hebben onderzocht hoe we de uitdaging om 3450 MW windenergie op zee, zoals afgesproken in het Energieakkoord, het beste en snelste kunnen bereiken voor 2023.

Investeringsklimaat
Om een offshore windsector op te bouwen en de kosten naar beneden te krijgen zijn flink wat investeringen nodig. De studenten hebben onderzocht welke manieren er zijn om het investeringsklimaat te verbeteren, zoals beleidsmaatregelen en het goedkoper maken van offshore windparken. Een veelgenoemde beleidsmaatregel die zou helpen dit investeringsklimaat te verbeteren is het aanpassen van de lengte van de SDE subsidie op de levensduur van een windpark. Nu worden de subsidies voor 15 jaar gegeven, terwijl een windpark zeker 20 jaar kan draaien. Ook een stabiel en flexibeler overheidsbeleid wordt door veel studenten als manier gezien om de risico’s voor investeerders te verlagen. Een andere belangrijke factor is het ETS systeem; als dit verbeterd zou worden zou schone energie beter in staat zijn om te concurreren met fossiele energie.

Kostenreductie
Om de kosten van een windpark naar beneden te krijgen is standaardisatie erg belangrijk, aldus de studenten. Ook grotere molens leiden tot lagere kosten; zo is één molen van 8MW tot wel 12% goedkoper en produceert 5% meer energie dan twee molens van 4MW. Een andere mogelijke kostenreductie is het gebruiken van windturbines met 2 rotorbladen i.p.v. 3. Dit kan de kosten drukken met wel 20% volgens de studenten. Daarnaast kunnen we nog veel leren van de offshore olie en gas industrie en hun opgedane kennis en vaardigheden gebruiken om de kosten te verlagen.

Innovatieve oplossingen
Tot slot is er door velen ‘out of the box’ gedacht. Nieuwe ideeën voor wind op zee zijn in kaart gebracht en gepresenteerd. Van drijvende zonnepanelen tussen de windmolens tot getijde-energie, het telen van zeewier en een donatie bij vliegtickets; verschillende innovatieve ideeën kwamen voorbij om extra opbrengsten te genereren. Er waren studenten die een systeem bedachten om met het oppompen van water energie op te slaan voor als het wat minder waait en studenten die kwamen met innovatieve oplossingen voor het onderhoud aan windparken. Er is daarnaast nagedacht over ideeën om de acceptatie van windmolens te vergroten: bijvoorbeeld door dit te integreren in schoollessen of door kunstenaars de windmolens te laten gebruiken als canvas.

 

Al met al een hele geslaagde samenwerking! Met dank aan Prof. Gerard van Bussel (TU Delft) en gastsprekers Jasper Vis (Dong Energy), Bert Wilbrink (Ministerie van Economische Zaken), Alex Kaat (Eneco) en Ronald van Rijn (JBR).

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/studenten-tu-delft-werken-samen-natuur-milieu-aan-wind-op-zee/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>