Stop vrijblijvendheid in voedselverduurzaming

Het wordt de goedwillende consument niet makkelijk gemaakt. Eenmaal in de supermarkt spatten de kortingen op vlees van de schappen en een enkele blik op het prijskaartje van een product met milieu- en dierenwelzijnskeurmerk, brengt de zuinige aard van de Nederlander al snel boven.

Je zal toch wel een dief van je eigen portemonnee zijn als je bereid bent hiervoor 10 tot soms wel 50 procent meer te betalen? Ondanks lovenswaardige inspanningen van bijvoorbeeld de biologische sector is het marktaandeel nog geen 5 procent. Voor veel gezondere voeding, denk aan minder suiker, zout en vet, geldt vaak hetzelfde: ze zijn duurder dan de ongezonde alternatieven die op ooghoogte voor het grijpen liggen.

Inmiddels kampt meer dan helft van de Nederlanders met overgewicht en nemen klassieke welvaartsziekten toe. Het goede nieuws is dat het nieuwe kabinet de kans heeft duurzaam en gezonde voeding tot normen te maken. Mits ze durft af te rekenen met het naïeve geloof in vrijblijvende voorlichting. Het kabinet moet daarvoor drie maatregelen nemen.

Ten eerste: ontwikkel beleid dat duurzaam en gezond voedsel goedkoper maakt dan producten die het milieu, dierenwelzijn en de gezondheid schaden. Maak vlees duurder en verlaag de prijs van vleesvervangers, peulvruchten, groente en fruit. Beprijs voedsel met een forse klimaatafdruk, en maak producten goedkoper die klimaat- en natuurvriendelijk zijn en geproduceerd met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen.

Ten tweede: verplicht supermarkten om hun promotiestrategieën te richten op meer plantaardig eten en het verminderen van vlees- en zuivelconsumptie. Stel eisen aan de promotie van plantaardige en dierlijke producten. Elke supermarktmanager weet dat vlees een traffic good is: goedkoop vlees trekt mensen naar de supermarkt en die nemen dan en passant de rest mee. Geen supermarkt zal dus vrijwillig afzien van prijsstunten met vlees.

In een streng concurrerende markt, waar gevochten wordt om een promille extra marktaandeel, is het naïef te veronderstellen dat de branche vrijwillig haar promotie ‘verduurzaamt’. Ten slotte is het van belang dat óók onze ministers van Landbouw en Financiën gezondheid in hun portefeuille krijgen. Het beleid dat zij maken, moet worden getoetst op duurzaamheid en gezondheid. Het blijft dweilen met de kraan open als deze beleidsterreinen vrijuit gaan, en alleen de minister van VWS verantwoordelijk is voor het in stand houden van de volksgezondheid. Het nieuwe kabinet heeft nú de kans om na jaren van aanpappen en vrijblijvendheid de broodnodige en rigoureuze stap te maken naar voedsel dat goed is voor mensen, klimaat en milieu.

Het afgelopen jaar heeft laten zien dat falend beleid uiteindelijk zijn tol eist. Dit is hét moment om daar verandering in te brengen.

Rob van Tilburg, directeur Programma’s Natuur & Milieu.
Deze bijdrage is op 17/02 geplaatst in het Algemeen Dagblad

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/stop-vrijblijvendheid-in-voedselverduurzaming/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>