Statiegeldbesluit half werk | Natuur & Milieu

Statiegeldbesluit half werk

Natuur & Milieu roept de politiek op statiegeldwetgeving zo effectief mogelijk te maken. Eindelijk is het zover dat staatssecretaris Van Veldhoven statiegeld op kleine flesjes in wetgeving gaat vastleggen. Maar helaas blijkt in het concept statiegeldbesluit dat het Ministerie op andere punten de teugels laat vieren. Grote flessen zijn uit de wetgeving verdwenen en ook voor de veelheid aan blikjes in het zwerfafval is nog geen oplossing. Onbegrijpelijk vindt Natuur & Milieu: ‘Dit is de kans om van al dat plastic én blik in bermen, bossen en strand af te komen.’

Morgen spreekt de Tweede Kamer over het statiegeld-dossier tijdens het Algemeen Overleg Circulaire Economie. Met een coalitie van milieuorganisaties heeft Natuur & Milieu daarvoor een zienswijze ingediend. Om iets te doen aan het groeiende zwerfafvalprobleem moeten de volgende zaken worden geregeld:

  • De statiegeldverplichting moet ook voor blikjes gelden. Flesjes en blikjes vormen samen bijna 40% van het zwerfafval. In zwerfafval zitten bijna twee keer zoveel blikjes als flesjes.
  • Het bestaande statiegeld op grote flessen mag niet worden afgeschaft.
  • De innameplicht voor verkooppunten moet blijven bestaan.

‘Zwerfafval is voor iedereen een doorn in het oog en grondstoffen hebben waarde. Uit onderzoek én ervaring uit het buitenland blijkt dat statiegeld de beste manier is om zwerfafval van drankverpakkingen daadwerkelijk te verminderen. We hopen dat de Tweede Kamer kiest voor een zo effectief mogelijk systeem’, aldus Natuur & Milieu.

Zienswijze
Zie hier de zienswijze  van Natuur & Milieu,  Recycling Netwerk, Plastic Soup Surfer, Plastic Soup Foundation, Stichting de Noordzee en Greenpeace.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor