SpeedComfort wint innovatieprijs voor duurzame energie | Natuur & Milieu

SpeedComfort wint innovatieprijs voor duurzame energie

SpeedComfort is verkozen tot de beste duurzame innovatie voor de energietransitie en wint daarmee de Frisse Dingen Award. De SpeedComfort is een slimme radiatorventilator. De publieksprijs werd gewonnen door SWIS Routeplanner, met hun routeplanner die rekening houdt met laadpalen voor de elektrische auto onderweg. De wedstrijd is door Natuur & Milieu en Liander georganiseerd om innovaties op het gebied van duurzame energie te stimuleren.

Over de winnaars
Een vakjury koos op de Accenture Innovation Summit voor de SpeedComfort. Deze ventilator wordt op de radiator geplaatst en brengt de warmte versneld de ruimte in. Dat bespaart gas. Liander biedt SpeedComfort een half jaar toegang tot hun expertise en het partnernetwerk. SWIS Routeplanner verdient een speciale vermelding: deze winnaar van de publieksprijs kreeg de meeste publieksstemmen tijdens het event. In totaal deden 18 deelnemers een gooi naar de Frisse Dingen Award.

Frisse Dingen
Alle deelnemers zijn onderdeel van FrisseDingen.nl; het eerste Nederlandse platform voor duurzame energie-innovaties, in 2015 gestart door Natuur & Milieu. Het platform biedt een podium voor ondernemers met oplossingen voor de uitdagingen in de verduurzaming van Nederland, in het bijzonder bij de energietransitie. Deze innovaties zijn hard nodig om Nederland versneld naar een samenleving te helpen waarin groene en lokaal opgewekte energie de hoofdrol speelt. Naast oplossingen die de energietransitie versnellen, zijn ook andere duurzame innovaties welkom.

Stemproces
De uiteindelijke winnaar van de Frisse Dingen Award is verkozen door een vakjury, met daarin vertegenwoordigers van Alliander, Liander en buitengewoon hoogleraar Ad van Wijk. De winnaar van de publieksprijs ontving de meeste stemmen van het publiek tijdens het event. Natuur & Milieu heeft alle inzendingen vooraf gescreend, om te garanderen dat de meedingende innovaties daadwerkelijk bijdragen aan een duurzamere energievoorziening.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/speedcomfort-wint-innovatieprijs-duurzame-energie/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>