Sluiten Hemweg kolencentrale levert Nederland bijna 1,4 miljard euro op | Natuur & Milieu

Sluiten Hemweg kolencentrale levert Nederland bijna 1,4 miljard euro op

1,4 miljard euro. Dat bespaart Nederland als de Hemweg kolencentrale in Amsterdam wordt gesloten. Dit blijkt uit berekeningen van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu berekende wat de vermeden kosten aan gezondheid- en klimaatschade zouden zijn als de Hemweg-kolencentrale sluit.

‘Dit bedrag ligt een stuk hoger dan het bedrag dat Nuon nodig heeft om de centrale te sluiten: 55 miljoen. Dit is inclusief de kosten voor een goed sociaal plan voor de medewerkers. We roepen het nieuwe kabinet op om Nuon tegemoet te komen met dit relatief lage bedrag. De opbrengst voor de samenleving is enorm,’ aldus Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. van Natuur & Milieu. ‘De 55 miljoen kan worden betaald uit het begrotingsoverschot van bijna 3 miljard. Lage investering, hoog rendement.’

Berekening
Het bedrag van 1,4 miljard euro heeft betrekking op de tijdsperiode van 2020 tot en met 2034 aan vermeden kosten voor gezondheid en klimaat. De discussie gaat nu over sluiting in 2020 versus sluiting in 2034. De Hemweg-kolencentrale zou tot 2034 operationeel zijn, uitgaande van de technische levensduur van deze kolencentrale. Klik hier voor een specificatie van de berekening.

De uitstoot van fijnstof, kwik en NOx zorgt voor gezondheidsproblemen bij mensen en schade aan de natuur. Ook het klimaat is direct gebaat bij sluiting van de centrales: de hierdoor vermeden CO2-kosten bespaart Nederland, doordat er minder geld hoeft te worden besteed aan maatregelen voor het tegengaan van klimaatschade.

Breed maatschappelijk draagvlak
Het maatschappelijk draagvlak voor het sluiten van de kolencentrale is groot. Energiebedrijf Vandebron, gemeente Amsterdam en Tony Chocolonely boden allen een miljoen om de centrale stil te leggen. Daarnaast ontstond er een burgerinitiatief: Hete Kolen. Via crowdfunding streven zij ernaar om één miljoen bijeen te brengen om de kolencentrale te sluiten.

Begrotingsoverschot
Van Hooijdonk: ‘Het maatschappelijk draagvlak is er: zowel burgers, overheden als bedrijven bieden geld om de kolencentrale te sluiten. Daar komt nu dus nog 1,4 miljard vermeden kosten aan gezondheid en klimaat bovenop. Wij roepen de overheid op om samen met Nuon deze kolencentrale zo snel mogelijk te sluiten. Een betere investering is er niet.’

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor