‘Saneer veehouderij drastisch om sector echt gezond te maken’ | Natuur & Milieu

Reactie Natuur & Milieu op rapport Nijpels

De commissie Nijpels richt zich terecht op de duurzame boeren aan kop, maar pakt de achterhoede-boer niet aan. Sanering bij de achterhoede is noodzakelijk om de hele sector gezond te krijgen. Zonder sanering is het ambitieuze beleid voor duurzame koplopers gedoemd te mislukken. Dat is de reactie van Natuur & Milieu op het vandaag verschenen rapport Nijpels. 

‘Vreemd dat tegen de achterhoede-boeren geen maatregelen worden voorgesteld,’ aldus Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu. Juist de achterhoede-boer produceert teveel mest, put de grond uit en geeft niet om de natuur. Daarnaast veroorzaken deze boeren overproductie en daardoor lage prijzen die de hele sector duperen. De commissie moet maatregelen voorstellen om de achterhoede te saneren in hun dierenaantallen: 30% minder varkens, 10% minder koeien en 5% minder kippen.

Minder dieren, meer kwaliteit
Minder dieren komt de concurrentiepositie van de voorhoede-boer ten goede. De prijzen schieten hierdoor immers weer omhoog waardoor de voorhoede meer kan investeren in kwaliteitsproducten en duurzaamheid. De overheid kan het verlies van de achterhoede-boeren compenseren uit onder andere een hogere BTW voor vlees: 21%.

Koplopers: inzet op kwaliteit
De maatregelen die voor koplopers zijn getroffen, juicht Natuur & Milieu toe. Wagenaar: ‘Een effectief beleid voor duurzame koplopers helpt om minder op bulkproductie in te zetten en meer op kwaliteit van producten en leefomgeving. Zodat Nederland onderscheidende producten kan produceren voor de export en boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Goed voor milieu, dierenwelzijn en voor Nederland.’ De trots van de sector wereldwijd.

Over het rapport Nijpels
Het rapport Nijpels verschijnt op 25 oktober en moet antwoord geven op de vraag van staatssecretaris Van Dam om versnelling van de verduurzaming in de veehouderij.

 

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/saneer-veehouderij-drastisch-om-sector-echt-gezond-te-maken/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>