Samenwerking Natuur & Milieu en Albert Heijn - Samen tegen landbouwgif

Minder bestrijdingsmiddelen, meer biologisch in het groente- en fruitschap

Albert Heijn verduurzaamt samen met Natuur & Milieu het groenten- en fruitschap. De eerste stap is het aanpakken van de bestrijdingsmiddelen op de in Nederland geteelde aardappelen, groente en fruit (AGF). Het gaat om de 28 bestrijdingsmiddelen die het meest schadelijk zijn voor dier en milieu. Ook vergroot Albert Heijn het aanbod biologische AGF producten.

‘Albert Heijn kiest bewust voor een duurzame koploperspositie binnen de grote Nederlandse supermarktketens. Het is fantastisch dat Albert Heijn haar inkoopkracht gebruikt om forse milieuwinst te boeken in deze sector,’ aldus Geertje van Hooijdonk van Natuur & Milieu.

Groenten en fruit

Alle Nederlandse telers voor Albert Heijn mogen in 2019 de 28 bestrijdingsmiddelen die het meest schadelijk zijn voor dier en milieu niet meer gebruiken, is de ambitie. Ook willen Natuur & Milieu en Albert Heijn dat de teelt minimaal voldoet aan de eisen van Milieukeur. Dat houdt in dat de teelt verder wordt verduurzaamd.  Sommige bestrijdingsmiddelen op groente en fruit veroorzaken sterfte bij bijen en andere bestuivende insecten. Eerder publiceerde Natuur & Milieu een lijst met de meest risicovolle bestrijdingsmiddelen in Nederland.

Groter biologisch aanbod

Met bijna 1.500 producten is Albert Heijn in Nederland een grote aanbieder van biologisch. Het aanbod biologisch gaat ook fors omhoog bij Albert Heijn in 2019. Samen met Natuur & Milieu gaat de supermarkt ervoor zorgen dat er een hoger aandeel komt in biologisch fruit, aardappelen, uien en andere groenten. Het officiële ‘biologisch’ keurmerk garandeert dat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Daarbinnen streeft Albert Heijn naar zoveel mogelijk inkoop uit Nederland en de Nederlandse grensstreek, om daarmee de transportkilometers te verlagen.

Samenwerking

Albert Heijn en Natuur & Milieu slaan de handen ineen om deze doelstellingen te realiseren. Hiervoor breidt Albert Heijn haar kwaliteits- en controlesysteem uit en past waar nodig de systemen in de keten aan. Natuur & Milieu kijkt met Albert Heijn naar welke bestrijdingsmiddelen hierbinnen wel en niet gebruikt mogen worden, en zorgt ervoor dat de teelt onafhankelijk gecontroleerd wordt.

 

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor