Samen bouwen aan een toekomstbestendig voedselsysteem

Onze Markt is een consumentenbeweging die onder eigen label producten naar de schappen in de supermarkt brengt. Via online vragenlijsten kunnen mensen stemmen over de kenmerken en eisen waaraan die producten moeten voldoen. Bijvoorbeeld een eerlijke prijs voor de boer, de herkomst en de productiemethode. Het concept is gebaseerd op een initiatief dat gestart is in Frankrijk onder de naam ‘C’est Qui, Le Patron?!’ wat zich vrij vertaalt naar ‘Wie is de baas?’. Natuur & Milieu gelooft in de ambities van Onze Markt en ondersteunt daarom de lancering.

In 2019 wilden initiatiefnemers Simon Schilt, Minne Baukema en Hester Schilt een zero waste supermarkt oprichten. Ze deden een haalbaarheidsonderzoek en kwamen tot de conclusie dat er naast bergen plastic nog veel meer en veel dringendere problemen speelden in onze voedselvoorziening. Boeren die geen eerlijke prijs voor hun producten ontvangen, landbouwpraktijken die leiden tot landdegradatie, gebrek aan transparantie en voedselverspilling waren enkele van die problemen. Een zero waste supermarkt zou die problemen niet oplossen. Toevallig kwamen ze achter het Franse initiatief. Daar kwam alles samen: transparantie, eerlijke prijzen, stimuleren van duurzame landbouw en invloed teruggeven aan de consument. Het Franse concept was al gekopieerd naar zes andere Europese landen, maar nog niet naar Nederland. Er is contact opgenomen en na een paar maanden praten mochten zij het concept opzetten in Nederland onder de naam Onze Markt.

Duurzame landbouw en eerlijke prijs

Samen met Onze Markt werkt Natuur & Milieu aan verduurzaming van onze voedselproductie en consumptie. We creëren wederzijds begrip tussen boer en consument en zorgen voor transparantie in de keten. De boer mist financiële middelen om een transitie te maken en de consument mist zeggenschap. Als we die twee met elkaar verbinden, kunnen we écht samen de transitie maken. Onze Markt laat zien wat de verschillende prijzen zijn die horen bij verschillende keuzes. Wat voor invloed heeft een eerlijke prijs voor de boer op de prijs van een product? Vaak is dat een paar cent, maar dat is niet bij iedereen bekend.

Producten in de schappen

Consumenten stemmen over de voorwaarden waaraan Onze Markt producten moeten voldoen. Het eerste product waarvoor de vragenlijst nu online staat, is een zak aardappelen. Naast een eerlijke prijs voor de boer worden in de online vragenlijst ook andere duurzaamheidsthema’s behandeld; zorg voor de bodem, teeltmethodes en de verpakking van het product. Ervaring uit Frankrijk laat zien dat de meeste mensen stemmen voor duurzamere teelt en een eerlijke prijs voor de boer. Vervolgens zoekt Onze Markt contact met telers en een verwerkende partij. Er wordt afgesproken dat de producten geteeld, gemaakt en verpakt worden volgens de voorwaarden uit de vragenlijst, en dus met een eerlijke prijs. De producten van Onze Markt worden verkocht in de supermarkt. Er is een grote kans dat de aardappelen deze zomer in de supermarktschappen liggen.

Laat je stem horen

Ben je enthousiast over het initiatief? Laat je stem horen via de website van Onze Markt over hoe jij vindt dat aardappels geproduceerd moeten worden. Hoe meer mensen de vragenlijsten invullen, hoe sterker de stem van Onze Markt wordt. Via de website kun je ook kiezen wat het volgende product wordt; bijvoorbeeld melk, eieren of appels. Zodra de vragenlijst voor aardappelen sluit, starten Natuur & Milieu en Onze Markt een gezamenlijke crowdfunding. Hiermee kan Onze Markt de eerste voorraad aardappels financieren en kan Natuur & Milieu zich inzetten voor een transparante voedselketen.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/samen-bouwen-aan-een-toekomstbestendig-voedselsysteem/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>