Reactie Natuur & Milieu op subsidievrije tender Hollandse Kust Zuid | Natuur & Milieu

‘Opsteker voor Nederland als koploper windenergie’

Een cruciale doorbraak in de energietransitie. Dat is de reactie van Natuur & Milieu op de biedingen voor de subsidieloze tender van Hollandse Kust Zuid. ‘We zijn zeer verheugd dat de eerste, subsidieloze biedingen een feit zijn. Een historische mijlpaal,’ aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s bij Natuur & Milieu.

Een eerste stap naar het overbodig worden van subsidie. De markt ontwikkelt zich snel en de kosten dalen hard (zie grafiek). Met recht een succes van het Energieakkoord. Natuur & Milieu pleit voor meer windparken op zee na dit Energieakkoord. ‘Het voordeel is: de kosten dalen nu zo snel dat toekomstige wind op zee gebieden voordeliger kunnen worden gerealiseerd. Goed om er rekening mee te houden dat nieuwe gebieden, die verder weg liggen, nog wel subsidie nodig kunnen hebben. Belangrijk dat deze markt steun krijgt en zich door ontwikkelt,’ stelt Van Hooijdonk.

Hollandse Kust Zuid
Vorig jaar werd bekend dat DONG Energy het eerste windpark bij Borssele gaat bouwen en het consortium van Shell, Van Oord en Eneco het tweede windpark bij Borssele. Het windpark bij Hollandse Kust Zuid is de volgende in de rij van de vijf extra windparken die de komende jaren wordt gebouwd, om aan de doelstellingen van het SER Energieakkoord te voldoen. Daarin is afgesproken dat Nederland in 2023 16% van haar energie duurzaam opwekt, momenteel is dat nog slechts 5,6%.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor