Reactie Natuur & Milieu op schrappen gasaansluitplicht | Natuur & Milieu

Reactie Natuur & Milieu op schrappen gasaansluitplicht

Vandaag maakte minister Kamp bekend dat hij de gasaansluitplicht voor nieuwbouw per 1 januari 2018 wil afschaffen. Natuur & Milieu maakt zich al langer sterk voor het schrappen van de gasaansluitplicht en is daarom erg blij met dit besluit. Dit is een belangrijke stap naar een algemeen geldend aansluitverbod voor nieuwbouw.

‘Ontzettend goed nieuws dat minister Kamp zo snel de stap heeft genomen om de gasaansluitplicht voor nieuwbouw te schrappen. Nu kan Nederland snel stappen zetten in het bouwen van all-electric woningen. Noodzakelijk om aan onze doelstellingen voor Parijs te voldoen,’ aldus Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. van Natuur & Milieu.

Onderzoek: 64% nieuwbouw nog aan gas
Twee weken geleden bleek uit onderzoek van Natuur & Milieu dat tweederde van alle nieuwbouwwoningen die tussen 2017 en 2021 worden gebouwd, nog steeds een gasaansluiting kreeg. Een onwenselijke situatie volgens Natuur & Milieu omdat we juist van gas, een fossiele brandstof, af willen. Het onderzoek leidde tot Kamervragen van onder andere SP. Ook GroenLinks, D66 en VVD riepen de minister op om de aansluitplicht voor nieuwbouw te schrappen.

Van 7 naar 1 miljoen
In 2035 mag Nederland maximaal 1 miljoen gasaansluitingen tellen om binnen de twee graden doelstelling te blijven, zoals afgesproken in het Parijs-klimaatakkoord. Dit berekende Natuur & Milieu in haar Energievisie. Momenteel telt Nederland 7 miljoen gasaansluitingen. Er is dus haast geboden om snel van het gas af te komen, te beginnen bij nieuwbouwwijken. Alternatieven zijn beschikbaar, zoals all-electric woningen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/reactie-natuur-milieu-op-schrappen-gasaansluitplicht/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>