Reactie Natuur & Milieu op salderingsregeling Kamp | Natuur & Milieu

Reactie Natuur & Milieu op salderingsregeling Kamp

We zijn blij dat de salderingsregeling tot 2023 in stand blijft. Dat is de reactie van Natuur & Milieu op de brief die minister Kamp vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.

Het venijn zit ‘m in de periode ná 2023: dan betaal je als burger waarschijnlijk belasting over het zelf opwekken van zonne-energie. Dit vertraagt het tempo waarin burgers investeren in schone energie en daarmee vertraagt dit de energietransitie.
“Deze vertraging kunnen we ons niet veroorloven. De overheid kan beter extra belasting op fossiele energie heffen om het gat in de begroting te dichten,” aldus Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. van Natuur & Milieu.

De salderingsregeling houdt in dat er over zelf opgewekte zonnestroom geen energiebelasting hoeft te worden betaald, ook niet als deze stroom wordt terug geleverd aan het stroomnet. Dit gaat mogelijk na 2023 veranderen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor