Reactie Natuur & Milieu op regeerakkoord

Een mooie doelstelling voor de bühne met weinig effectieve maatregelen. Dat is de reactie van Natuur & Milieu op het regeerakkoord van Rutte III.

‘De doelstelling van 49% CO2-reductie en inzet voor 55% is een streven, geen harde, nationale doelstelling. De voorgestelde maatregelen gaan bovendien niet ver genoeg,’ aldus Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. van Natuur & Milieu. ‘Als we dit regeerakkoord een rapportcijfer moesten geven, dan zou dat een 5 zijn.’

‘De veestapel moet krimpen, de kolencentrales moeten eerder dan 2030 dicht en ook moeten we eerder dan 2030 streven naar een volledige verkoop van alleen nog maar elektrische auto’s. Daar ontbreekt het nu helaas aan in dit akkoord. Dit nieuwe kabinet lijkt vooral in de oude economie te willen investeren, niet in de economie van de toekomst. De oude economie moeten we zo snel mogelijk vaarwel zeggen om de doelstellingen uit het Parijs-klimaatakkoord te halen,’ stelt Van Hooijdonk.

Positieve maatregelen zijn kilometerheffing voor het vrachtverkeer en het vergroenen van het belastingstelsel.

De reactie van Natuur & Milieu per milieu-onderwerp:

Mobiliteit:

  • Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer. Deze wordt zo snel mogelijk ingevoerd. Natuur & Milieu is blij met deze km heffing en pleit ervoor om deze per 1 januari 2019 in te voeren.
  • Vanaf 2030 mogen er alleen nog maar elektrische auto’s worden verkocht. Ook over deze maatregel is Natuur & Milieu verheugd, met de kritische kanttekening dat 2030 vijf jaar te laat is om het Parijs-doel te halen.
  • Voor de luchtvaart komt pas in 2021 een vliegbelasting. Tegelijkertijd wordt vliegveld Lelystad uitgebreid. Wij pleiten voor rigoureuze maatregelen, waartoe ook beperking van het vliegverkeer hoort.

Energie:

  • De SDE+ wordt verbreed om ook andere emissiereductietechnologieën te stimuleren, onder andere afvang en opslag van koolstofdioxide. Dit gaat om 18 Mton. Dit is een grote slok van potje dat bedoeld is voor duurzame energie, zoals zon en wind. Geen effectieve besteding van de SDE+, de industrie moet dit zelf betalen.
  • Er wordt jaarlijks 100 miljoen euro uitgetrokken voor de isolatie van huurhuizen. Dit is een positieve maatregel. Structurele stimulering is nodig.

Landbouw:

  • Het nieuwe kabinet prefereert technische maatregelen voor CO2-reductie boven krimp van de veestapel. Krimp van de veestapel is echter noodzakelijk om de milieu- en klimaatdoelen te halen.
  • De warme sanering/ inkrimpen veestapel is alleen van toepassing op de varkenshouderij in veedichte gebieden. Wij pleiten ervoor dat die sanering in de hele sector plaatsvindt.

Vergroenen belastingstelsel:

  • De belasting op arbeid gaat omlaag, die op consumptie en energie omhoog. Verlaging belasting op arbeid is heel belangrijk, want een groenere economie is arbeidsintensief en wordt zo concurrerender. Natuur & Milieu pleit voor een True Price: een CO2-belasting op vervuilende producten.

 

 

 

 

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/reactie-natuur-milieu-op-regeerakkoord/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>