Reactie Natuur & Milieu op PBL-analyses over aardgasvrij wonen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde vandaag de rapporten ‘Startanalyse aardgasvrije buurten’ en ‘Waterstof voor de gebouwde omgeving’. Het PBL ziet perspectief voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving na 2030. Natuur & Milieu ziet hier een risico in. ‘Waterstof voor de gebouwde omgeving is gokken, groene waterstof is en blijft nog lang schaars en de prijs kan enorm stijgen. Het risico bestaat dat gemeenten erop gaan rekenen, niet meer investeren in andere mogelijke oplossingen en verduurzaming uiteindelijk vertraagt’, aldus Wilma Berends, programmaleider Gebouwde Omgeving van Natuur & Milieu.

‘Voorlopig is er nog lang niet voldoende beschikbaarheid van groene waterstof, omdat de ontwikkeling en voldoende productie in Nederland gewoonweg nog een kwestie van een hele lange adem is. We moeten niet wachten op waterstof of groen gas, maar nu al met andere duurzame opties aan de slag gaan. Die zijn er zeker voor huizen en andere gebouwen voldoende, alleen wijken met veel monumenten zijn nog lastig. Voor de duurzame warmtevoorziening zijn isolatie, duurzame warmtenetten, Warmte Koude Opslag (WKO) en/of elektrisch verwarmen met behulp van een warmtepomp de belangrijkste oplossingen’, aldus Berends.

Het lijkt makkelijk: waterstof produceren en dat vervoeren door het bestaande gasnet om in woningen gebruiken als brandstof voor verwarmingsketels en hybride warmtepompen. Duurzame waterstof blijft echter ook in de toekomst schaars. Daarom moeten er slimme keuzes gemaakt worden over waar we waterstof gaan inzetten. Sectoren als de industrie en transport kunnen zonder groene waterstof niet verduurzamen, terwijl voor de gebouwde omgeving wel alternatieven voorhanden zijn.

Berends: ‘Gemeenten die hun warmtetransitie baseren op waterstof, nemen een grote gok: de beschikbaarheid blijft beperkt en de prijs kan enorm stijgen. Met als gevolg vertraging in de verduurzaming van de gemeente, omdat ze wachten met de transitie tot waterstof beschikbaar komt, die eigenlijk beter voornamelijk in andere sectoren gebruikt kan worden’. We moeten slimme keuzes maken over hoe en waar we (groene) waterstof gaan gebruiken. Natuur & Milieu heeft uiteengezet in de waterstofladder hoe we die afweging moeten maken.

Bekijk de waterstofladder
Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/reactie-natuur-milieu-op-pbl-analyses-over-aardgasvrij-wonen/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>