Reactie Natuur & Milieu op nieuwe emissienormen EU | Natuur & Milieu

Reactie Natuur & Milieu op nieuwe emissienormen EU

Vandaag presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor emissienormen voor autofabrikanten in 2025 en 2030.

De nieuwe normen schieten tekort en brengen de transitie naar elektrisch rijden in gevaar, stelt Natuur & Milieu. ‘Deze normen zijn ontoereikend om de klimaatdoelen van Parijs te halen en een doorbraak naar elektrisch rijden te realiseren,’ aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s bij Natuur & Milieu.

‘In het voorstel van de EC staat dat vanaf 2030 30% van alle autoverkopen elektrisch moet zijn. Veel te laag. Om de klimaatdoelen te behalen moeten alle autoverkopen in 2030 100% zero emissie zijn. Bovendien is het de vraag of het Nederlandse regeerakkoord haalbaar is. Daarin is afgesproken dat alle nieuwverkochte auto’s in 2030 emissieloos moeten zijn. De grote vraag is of er genoeg elektrische auto’s beschikbaar zijn voor Nederland met zo’n lage EU-norm,’ stelt Van Hooijdonk.

Transitie naar elektrisch vertraagd
Belangrijk is dat de productie van elektrische auto’s op korte termijn toeneemt. Veel bedrijven willen hun wagenpark elektrificeren maar lopen tegen het beperkte aanbod van elektrische auto’s aan. Strengere autonormen geven de productie van elektrische auto’s een boost. De Europese auto-industrie dreigt achterop te lopen op China en India die nu vol inzetten op elektrisch.

Tandeloos voorstel
Naast hogere normen, ontbreekt de handhaving. Hiermee is het een tandeloos voorstel. Strenge handhaving en boetes is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat normen daadwerkelijk worden gehaald. Het gat tussen fabrieksopgave en praktijkgebruik van auto’s wordt steeds groter. Uit een nieuwe studie van 6 november van ICCT bleek dat het gat tussen theorie en praktijk inmiddels 42% is.

Natuur & Milieu en klimaattop
Aanstaande zaterdag organiseert Natuur & Milieu een debat op de klimaattop in Bonn, met de Europese Commissie, de Nederlandse overheid en de bedrijven Vattenfall, LeasePlan, Royal HaskoningDHV en Centric. Natuur & Milieu gaat daar met de Europese Commissie in gesprek over strengere normen.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor