Reactie Natuur & Milieu op landbouwvisie Schouten | Natuur & Milieu

'Overheidsregie ontbreekt'

Goed nieuws dat minister Schouten kringlooplandbouw wil en een hogere prijs voor voedsel. Maar om dit te bereiken is strakke overheidsregie nodig. Helaas ontbreekt deze in de landbouwvisie.
Dat is de reactie van Natuur & Milieu op de vandaag verschenen landbouwvisie van minister Schouten.

‘Schouten drukt de urgentie uit maar pakt niet zelf de regie en laat nu de sector het probleem oplossen. Zij wil pas gaan ingrijpen als het misgaat. De sector weet nu nog niet wat er van hen wordt verwacht,’ stelt Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu. ‘De noodzakelijke verandering wordt niet ingezet’.

‘Wij pleiten daarom voor een concrete landbouwagenda, met concrete doelen en een tijdspad. In zo’n agenda moeten ook concrete maatregelen komen te staan, zoals het opkopen van dierrechten uit de markt en de kringlooplandbouw verankeren in de wet, bijvoorbeeld door grondgebonden veehouderij in te stellen.’

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor