Reactie Natuur & Milieu op kolenbesluit Kamp | Natuur & Milieu

Reactie Natuur & Milieu op kolenbesluit Kamp

Een zwarte dag voor het klimaat. Dat is de reactie van Natuur & Milieu op het besluit van minister Kamp om de laatste vijf kolencentrales in Nederland voorlopig open te houden. “Onbegrijpelijk en een gemiste kans dat de minister niet in één klap 11% van de totale CO2-uitstoot wil besparen. Deze reductie is keihard nodig om klimaatverandering tegen te gaan,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu.

De vandaag verschenen Frontierrapporten bevestigen dat de kolencentrales prima kunnen sluiten. Hieruit blijkt dat het sluiten van de centrales per 2020 tot veel CO2-reductie leidt, tegen zeer lage kosten: slechts 14 euro per huishouden per jaar. Bovendien komt de energievoorzieningszekerheid niet in het geding. Natuur & Milieu ziet de rapporten als een duidelijk signaal dat de centrales zo snel mogelijk dicht moeten en kunnen.

“Met het sluiten van de laatste vijf kolencentrales had Nederland gehoor kunnen geven aan de klimaatafspraken van Parijs en het brede maatschappelijke en politieke draagvlak,” aldus van Hooijdonk, “Helaas wordt het probleem nu doorgeschoven naar een volgend kabinet, terwijl er een grote besparingsklapper gemaakt had kunnen worden.”

Breed draagvlak voor sluiting

Maatschappelijk en politiek gezien staan alle seinen op groen voor het sluiten van alle centrales: 75% van de Nederlanders wil dat alle kolencentrales gesloten worden, zo bleek uit opinieonderzoek in opdracht van NUON. De Kamer nam eind 2015 al een motie van D66 hierover aan. Daarnaast levert het sluiten van de kolencentrales Nederland een welvaartswinst van 4,7 miljard op, blijkt uit een eerdere studie van Natuur & Milieu, uitgevoerd door SEO.

Advies

Natuur & Milieu heeft Minister Kamp en staatssecretaris Dijksma uitgebreid geadviseerd wat te doen met de kolencentrales in Nederland. Het advies luidde om alle kolencentrales uiterlijk per 1 januari 2020 te sluiten, onderbouwd door diverse wetenschappelijke studies, de afspraken uit het Parijsakkoord, en een breed draagvlak. “We zullen de maatschappelijke druk blijven opvoeren totdat de laatste kolencentrale dicht is,” aldus Van Hooijdonk.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/reactie-natuur-milieu-op-kolenbesluit-kamp-en-dijksma/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>