Reactie Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie op NEV: rigoureuze maatregelen noodzakelijk | Natuur & Milieu

Reactie Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie op NEV: rigoureuze maatregelen noodzakelijk

Nederland haalt helaas haar eigen klimaat-doelstellingen niet. Met nog maar twee jaar te gaan tot het Urgenda-vonnis, is er te weinig tijd voor realisatie van extra wind op land en extra energiebesparing. De nieuwe minister van Klimaat, Eric Wiebes, moet kolencentrales sluiten om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Dat is de reactie van Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie op de zojuist verschenen Nationale Energieverkenning (NEV).

Uit de NEV blijkt dat we 19-27% CO2 reduceren ten opzichte van 1990. ‘Teveel onzekerheid terwijl we een hard vonnis hebben van 25% CO2-reductie,’ aldus Joris Thijssen, directeur van Greenpeace. ‘Alleen met het sluiten van kolencentrales is er zekerheid dat we het Urgenda-vonnis halen.’

Daarnaast moet de SDE+ (subsidie voor duurzame energie) ook daadwerkelijk ingezet worden voor duurzame energie, zoals wind op zee en land. En niet voor grootschalige CO2-opslag, zoals nu in het regeerakkoord is afgesproken. Met name wind op land loopt flink achter op de doelstelling. Ook halen we het doel voor energiebesparing niet: in 2025 besparen we slechts 75 PJ energie, in plaats van de afgesproken 100 PJ in het Energieakkoord. We moeten alles op alles zetten om de doelen voor energiebesparing en wind op land wel te halen.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: ‘De maatschappelijke opdracht van klimaatminister Wiebes is het realiseren van een economie van de toekomst waarin mens en klimaat de uitganspunten zijn. Het inzetten van de fondsen voor duurzame energie om te investeren in CO2-opslag hoort daar niet bij.’

Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie zijn echter positief over de succesvolle uitrol van wind op zee. ‘We concluderen dat het Energieakkoord uit 2013 een flinke impact heeft op de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland,’ aldus Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. bij Natuur & Milieu.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/reactie-natuur-milieu-greenpeace-en-milieudefensie-op-nev-rigoureuze-maatregelen-noodzakelijk/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>