Reactie Natuur & Milieu en NWEA op monitor Wind op Land | Natuur & Milieu

Reactie Natuur & Milieu en NWEA op monitor Wind op Land

Nederland maakt grote stappen in het plaatsen van windmolens op land. Tegelijkertijd is het steeds onwaarschijnlijker dat we de doelstelling van 6.000 megawatt op land in 2020 gaan realiseren. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde monitor Wind op Land. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en Natuur & Milieu betreuren dit.

Klimaat wacht niet
‘Teleurstellend dat Nederland de doelstellingen voor wind op land niet op tijd behaalt. Er is werk aan de winkel: we roepen het ministerie van EZ, I&M en de provincies op om de vergunningstrajecten voor wind op land te versnellen, knelpunten weg te nemen en met alle belanghebbenden samen te werken aan acceptatie zodat we de afgesproken doelstellingen zo snel mogelijk realiseren. We kunnen ons geen vertraging veroorloven, want het klimaat wacht niet,’ aldus Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. bij Natuur & Milieu.

Periode na 2020
Naast alle inspanningen die worden gedaan om de huidige doelstelling te realiseren is het zaak om nu stevig beleid te ontwikkelen voor de periode na 2020. Het nieuwe kabinet moet zo snel mogelijk duidelijke doelen voor duurzame energieopwekking vastleggen.

‘Mensen, bedrijven en gemeenten willen graag klimaatneutraal worden, maar wel zelf de vrijheid hebben om te bepalen op welke wijze ze dit doen. Dit kan met regionale energiestrategieën, waarin iedereen samenwerkt aan een duurzame energievoorziening. Als innovatieve en goedkoopste vorm van duurzame energie zal windenergie daar een belangrijke rol in spelen’, aldus voorzitter Hans Timmers van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA).

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
  • Bekijk de privacyverklaring