Rapport Natuur&Milieu: 55% bestrijdingsmiddelen giftig

Rapport Natuur & Milieu: 55% bestrijdingsmiddelen giftig

Meer dan de helft van alle bestrijdingsmiddelen in Nederland is zeer giftig voor mens, (drink) water, bijen/insecten en bodem. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Rapport bestrijdingsmiddelen van Natuur & Milieu, uitgevoerd door CLM.

Op 3 februari vindt er een bijeenkomst met staatssecretaris Van Dam plaats over bestrijdingsmiddelen, waar ook Natuur & Milieu aan deelneemt. Natuur & Milieu roept op tot een zo snel mogelijk verbod op de meest giftige bestrijdingsmiddelen.

55% verhoogd risico
Alle 238 bestrijdingsmiddelen die in 2015 zijn toegelaten in Nederland, zijn onderzocht. Hiervoor is een kleurenindeling gemaakt. Rood staat voor zeer verhoogd risico, oranje voor verhoogd risico, groen voor gemiddeld of laag risico. Van de 238 stoffen zijn er volgens de gehanteerde systematiek 108 groen, 41 zijn oranje en 89 rood. Dat betekent dat ruim de helft van de toegelaten middelen (55%) een verhoogd risico hebben op een of meerdere criteria. 37% valt in de categorie rood.

Risico’s
In het gewasbeschermingsbeleid vormen risico’s voor grondwater (drinkwatervoorziening), oppervlaktewater (drinkwatervoorziening en ecologie) en bodemleven (ecologie) belangrijke criteria. Ook zijn er risico’s voor bijen, hommels en vogels. Wie werkt in de landbouw of omwonende is, loopt ook risico. 

Voor telers en omwonenden kunnen sommige bestrijdingsmiddelen kankerverwekkend, mutageen en hormoonverstorend zijn. ‘Onacceptabel. Deze bestrijdingsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden verboden,’ aldus Sijas Akkerman, hoofd Voedsel van Natuur & Milieu. ‘Groente en fruit in supermarkten of bij de groenteboer zijn wel veilig. De bestrijdingsmiddelen zijn daarop niet meer aanwezig.’

Actieplan
Natuur & Milieu wil samen met Van Dam, groente-, fruit-, bloemen-, planten- en bomentelers, leveranciers van bestrijdingsmiddelen en de retail een nationaal actieplan opstellen om giftige bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Tuinbranche Nederland en Natuur & Milieu nemen daarin het voortouw. Donderdag 4 februari tekenen beide partijen een deel-actieplan om de teelt van bloemen, planten en bomen te verduurzamen. In dit plan staan de volgende maatregelen: 

  • Onmiddellijk verbod op toepassen meest schadelijke bestrijdingsmiddelen;
  • Het sneller toelaten op de markt van biologische bestrijdingsmiddelen;
  • Uitfaseren van andere schadelijke bestrijdingsmiddelen waarvoor alternatieven beschikbaar zijn of kunnen worden ontwikkeld;
  • Integraal bevorderen van duurzame teelten;
  • Zorgvuldig werken waardoor er bijvoorbeeld geen verwaaiing is van bestrijdingsmiddelen tijdens de toepassing;
  • Verplichte zuivering van het afvalwater in de glastuinbouw (waar al toe is besloten) en strenge handhaving.
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/rapport-natuur-milieu-55-bestrijdingsmiddelen-giftig/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_186_2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>